icon

Oudere werklozen en sollicitatieplicht

In een eerdere bijdrage schreven wij over de regeling op grond waarvan oudere werklozen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld kunnen worden van de sollicitatieplicht. Het gaat hierbij om WW-ers die op 31 december 2003 minimaal 57,5 jaar waren en al geruime tijd geprobeerd hebben betaald werk te vinden, en gedurende minimaal drie maanden ten minste gemiddeld 20 uur per week vrijwilligers- en/of mantelzorgtaken verrichten. Werknemers die na 31 december 2003 in de WW terecht komen dan wel zijn gekomen, konden op grond van de oorspronkelijke regeling worden vrijgesteld als zij twee jaar na de eerste werkloosheidsdag nog steeds een WW-uitkering zouden hebben. Op instigatie van de leden van de vaste commissie SWZ heeft de minister deze termijn inmiddels verkort tot één jaar.
Wij gaven aan dat de minister ernaar streefde deze regeling per 1 juli 2005 in te voeren.
Bij brief van 27 juni 2005, waarin de minister reageert op enkele vragen van kamerleden, meldt de minister dat de regeling inderdaad vandaag in werking treedt.

Het is nu alleen nog de vraag of het UWV de implementatie en voorlichting tijdig gereed heeft. De minister heeft namelijk aangegeven dat het UWV zich hiertoe inspant. Op de website van het UWV hebben wij over deze regeling tot op heden echter niets kunnen terugvinden.
Het UWV zal de doelgroep attenderen op de vrijstellingsmogelijkheid door het sturen van brieven naar werkloze werknemers die op 31 december 2003 minimaal 57,5 jaar waren en op 1 juli 2005 langer dan één jaar een WW-uitkering ontvangen. Werklozen die na vandaag in de WW komen zullen in het intake-gesprek bij het CWI of UWV geattendeerd worden op de vrijstellingsregeling.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Oudere werklozen en sollicitatieplicht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief