icon

Overname Canal+ door UPC goedgekeurd

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft besloten dat Chellomedia Programming B.V. (een onderdeel van UPC) Canal+ mag overnemen. UPC biedt televisie-, breedband-, internet- en telefoondiensten aan, voornamelijk via haar kabelnetwerk. Canal+ is de grootste aanbieder van betaaltelevisie in Nederland.

Volgens de Mededingingswet dienen de “grotere” fusies en overnames aangemeld te worden bij de NMa. De NMa onderzoekt vervolgens of de overname zal leiden tot een significante beperking van de mededinging op de Nederlandse markt, bijvoorbeeld omdat een economische machtspositie zal ontstaan of wordt versterkt. Dit onderzoek bestaat uit twee fasen: de meldingsfase en de vergunningsfase. In de eerste fase onderzoekt de NMa de overname globaal. Blijkt uit dit onderzoek dat de overname “geen kwaad kan”, dan mag de overname worden doorgevoerd. Heeft de NMa zijn twijfels, dan volgt een diepgravender onderzoek dat circa 3 maanden duurt. Gekeken wordt naar de gevolgen die de overname kan hebben voor de Nederlandse markt; zowel voor concurrenten als consumenten. Is de NMa van mening dat de overname door de beugel kan, dan wordt een vergunning verleend. Weigert de NMa een vergunning af te geven, dan mag de overname geen doorgang vinden. Dit laatste gebeurt overigens zelden. Indien de NMa dreigt de vergunning te weigeren, gaan partijen vaak met de NMa om de tafel zitten om een oplossing te vinden. Veelvoorkomende oplossingen zijn het niet-overnemen van een bepaald bedrijfsonderdeel, of het afstoten daarvan – zodat er nog wat concurrentie overblijft.

In de situatie van Canal+ en UPC werd de vergunning verleend nadat de tweede onderzoeksfase was doorlopen. De NMa vreesde dat UPC andere (nieuwe) aanbieders van betaaltelevisie zou belemmeren in de toetreding tot de markt, dan wel dat UPC de programma's van Canal+ niet aan concurrenten zou aanbieden. Uit het vervolgonderzoek is echter gebleken dat de mededinging op de televisiemarkt niet significant belemmerd zal worden. De NMa was van oordeel dat de huidige betaaltelevisie-activiteiten van UPC beperkt zijn, dat er nieuwe spelers op de markt komen, en dat de grote filmstudio's sterk tegenwicht kunnen bieden door filmrechten in te kopen. Voorts kan de OPTA UPC verplichten om andere partijen toegang te verlenen tot haar kabelnetwerk. Al met al is de NMa dus een partij om serieus rekening mee te houden bij fusies en overnames.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Overname Canal+ door UPC goedgekeurd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief