icon

Bekeuringen komen politieambtenaar duur te staan

Een politieambtenaar die enkele van zijn eigen bekeuringen heeft gewist, heeft dit terecht met zijn ontslag moeten bekopen, aldus de rechtbank Leeuwarden in haar uitspraak van 20 juni 2005

De man, die werkzaam was als applicatiebeheerder bij de Afdeling Totaal Bekeuringen Informatie en Afhandeling Systeem, had 6 van de 8 aan hem opgelegde bekeuringen voor overtredingen begaan buiten diensttijd uit het systeem verwijderd. In zijn functie was hij slechts bevoegd tot het corrigeren van invoerfouten en (uiteraard) niet tot het verwijderen van aan hem opgelegde bekeuringen. Nadat hij tijdens een controle tegen de lamp was gelopen, is hem disciplinair ontslag opgelegd. De ambtenaar heeft hiertegen, nadat het door hem ingediende bezwaarschrift ongegrond was verklaard, beroep ingesteld bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Leeuwarden.
De ambtenaar had een origineel motief: hij beriep zich erop dat hij zich voor een moreel dilemma geplaatst voelde. Hij zou telkenmale geconfronteerd zijn met ten onrechte opgelegde bekeuringen, omdat, zo zei hij te weten, de films waarop verkeersovertredingen geregistreerd werden, door daartoe onbevoegde medewerkers werden uitgelezen. Van hem, zo stelde hij, kon niet in redelijkheid gevergd kunnen worden de bekeuringen te betalen. De weg van bezwaar en beroep zou hij niet hebben bewandeld om het imago van politie en justitie niet te beschadigen.

Dat de ambtenaar uit gewetensnood zou hebben gehandeld, is naar mening van de rechtbank echter ongeloofwaardig. De ambtenaar heeft immers enkel zijn eigen bekeuringen laten verwijderen, is niet nagegaan of de overtredingen nu echt wel door een onbevoegde medewerker waren geconstateerd en heeft nagelaten een en ander via de daartoe geëigende weg van bezwaar en eventueel beroep te proberen te herstellen. Dat hij met dit laatste de politieorganisatie in diskrediet zou brengen, is nergens op gebaseerd en rechtvaardigt niet de weg die hij nu bewandeld heeft, welke het imago van politie en justitie in ieder geval schade toebrengt.

De politieambtenaar kan nu nog binnen zes weken in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.Wij zouden het hem niet adviseren.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bekeuringen komen politieambtenaar duur te staan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief