icon

Nieuwe pensioenwet

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend voor een nieuwe Pensioenwet. Volgens dit wetsvoorstel moeten alle werknemers van 18 jaar en ouder in de toekomst deel kunnen nemen in een pensioenfonds. Minister De Geus hoopt met deze wijziging het aantal werknemers dat geen pensioen opbouwt met de helft omlaag te krijgen.

Verder zullen er volgens het wetsvoorstel eisen worden gesteld aan het eigen vermogen van de pensioenfondsen, zodat pensioenaanspraken in beginsel altijd moeten kunnen worden uitgekeerd. Het kabinet heeft met De Nederlandsche Bank en werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken dat deelnemers slechts eenmaal in de periode van zijn pensioenopbouw (zo'n 40 jaar) kunnen meemaken dat de reserves van het pensioenfonds lager zijn dat het vereiste minimum. Werknemers en gepensioneerden krijgen met invoering van deze maatregel meer zekerheid over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen.

Ook de eisen voor voorlichting worden aangescherpt. Volgens het wetsvoorstel moeten pensioenfondsen en verzekeraars deelnemers en gepensioneerden duidelijk voorlichten over hun opgebouwde aanspraken en over aanpassing van hun pensioenen ten gevolge van inflatie.

Het wetsvoorstel is door minister De Geus voor advies naar de Raad van State gestuurd. De minister streeft ernaar dat de nieuwe Pensioenwet in 2006 wordt ingevoerd. Wij zullen u over de ontwikkelingen met betrekking tot dit wetsvoorstel op de hoogte houden


Sander Schouten is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe pensioenwet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief