icon

akkoord over de WAO

Op 17 maart jl. hebben wij u al bericht dat er plannen waren om de huidige WAO te vervangen door de nieuwe WIA, de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen. Volgens het kabinetsvoorstel zouden slechts volledig arbeidsongeschikten nog een soort WAO-uitkering krijgen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten dienen door te werken en te zorgen voor aanvulling op hun loon. De nieuwe regeling zou zowel door het UWV als particuliere verzekeraars moeten worden uitgevoerd. Vooral de deelname van particuliere verzekeraars is nogal omstreden. Met name de VVD vreest dat particuliere verzekeraars duurder zullen zijn dan het UWV waardoor voornamelijk het bedrijfsleven mogelijk moet opdraaien voor hogere premies. (lees meer hierover in ons artikel van 9 juni jl.). Nadat kabinet en parlement na felle debatten dinsdag 21 juni jl. hebben besloten dit hete hangijzer een jaar vooruit te schuiven, werd er een akkoord bereikt over de nieuwe regeling. Uitgangspunt van de WIA is een veel strenger toelatingsbeleid. De nieuwe wet bevat financiele prikkels en instrumenten om werkhervatting te bevorderen.

Werknemers die 80% of meer zijn afgekeurd en geen uitzicht op herstel hebben komen volgens de WIA in aanmerking voor een uitkering van 70% van het laatste loon. Volledig arbeidsongeschikten die een geringe kans op herstel hebben krijgen ook een uitkering van 70% van het laatst verdiende loon, maar zullen de eerste vijf jaar jaarlijks worden herkeurd om te bezien of herstel optreedt. Werknemers die voor 35% tot 80% zijn afgekeurd moeten gewoon een baan zoeken. Indien deze baan minder betaalt dan voorheen, kan het salaris volgens de WIA tot het oude niveau worden aangevuld. Werknemers die voor 35% of minder zijn afgekeurd moeten gewoon in dienst blijven bij hun werkgever. Er rust een inspanningsverplichting op werkgever en werknemer om de gedeeltelijk zieke werknemer aan het werk te houden. Indien dit niet lukt heeft de werknemer eventueel recht op een WW- of bijstandsuitkering.

De WIA zal op 1 januari 2006 worden ingevoerd. Zoals hiervoor gezegd wordt de nieuwe regeling vooralsnog alleen uitgevoerd door het UWV. De discussie over de voorwaarden waaronder particuliere verzekeraars WAO-polissen mogen aanbieden is, zoals gezegd, een jaar vooruitgeschoven.


Sander Schouten is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
akkoord over de WAO

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief