icon

Sociale werkvoorziening voor beperktere groep

De Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) is bedoeld om mensen met een arbeidshandicap aan een baan te helpen. Het gaat om mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen niet in een gewone baan aan de slag kunnen en die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden kunnen werken.

De Wsw biedt de mogelijkheid tot het begeleid werken bij een gewone werkgever en als dat niet mogelijk is, dan kan de betrokkene in aanmerking komen voor een baan bij een bedrijf in de sociale werkvoorziening. Sinds januari 2005 beoordeelt niet meer de gemeente, maar het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of iemand in aanmerking komt voor de Wsw.

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken heeft plannen voor modernisering van deze wet naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet wil dat de sociale werkvoorziening nog sterker dan nu wordt voorbehouden aan mensen die op een sociale werkplek zijn aangewezen. Zo stelt het kabinet voor dat bij de herbeoordelingen van de groep die thans onder de wet valt, ook een deel van de mensen wordt betrokken die vóór 1998 in de Wsw terecht kwam. Het gaat om mensen die volgens de huidige criteria niet meer tot de doelgroep van deze wet behoren en die ook in een gewone baan aan de slag zouden kunnen. De gemeenten zouden deze groep met behulp van reïntegratietrajecten naar ander werk moeten begeleiden. Ook wil het kabinet mensen die een aanbod voor een aangepaste werkplek weigeren, niet meer meetellen op de wachtlijst. Hiermee probeert het kabinet de kans te vergroten dat mensen die wel beschikbaar zijn aan de beurt komen.

Het kabinet streeft er voorts naar dat vaker een werkplek op maat wordt gezocht, bij voorkeur bij een gewone werkgever. Om dit te stimuleren wordt de financieringsstructuur van de Wsw aangepast. Zo zullen gemeenten die veel begeleide arbeidsplaatsen creëren bij gewone werkgevers een financiële bonus krijgen. Ook zal het voor werkgevers aantrekkelijker worden om een Wsw'er in dienst te nemen. Als werkgevers een begeleide werkplek aanbieden lopen zij geen financieel risico bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Op dit moment geldt dat slechts voor vijf jaar. Het is de bedoeling dat deze zogenaamde no-riskpolis permanent wordt.


Leonore Karsdorp is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Sociale werkvoorziening voor beperktere groep

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief