icon

Ondernemers optimistischer over Nederlandse economie

Het Ministerie van Economische Zaken laat op haar website weten, dat ondernemers in het eerste kwartaal van 2005 optimistischer zijn geworden over de Nederlandse economie en over hun eigen bedrijf. Dit zou voortkomen uit recent doorgevoerde stevige saneringen en een daaruit voortvloeiende sterkere financiële positie. De vraag uit de markt zou echter achter blijven bij de verwachtingen, waardoor een echte verbetering van de groei nog op zich laat wachten. Consumentenbestedingen zouden nauwelijks toenemen en door de fragiele economische situatie in de ons omringende landen is de groei van de export zwak. De gegevens zijn afkomstig uit een onderzoek onder MKB'ers, uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van MKB Nederland.
De ondernemers verwachten dat 2003 en 2004 voorlopig de slechtste jaren zijn geweest en dat vanaf nu de omzet weer in de lift (omhoog) zit. Volgens het onderzoek zijn de ondernemers nu nog slechts in afwachting van stijgend consumentenvertrouwen en de daarbij behorende bestedingen.
Het CBS meldde eerder deze week een toename van het aantal faillissementen in de eerste vier maanden van 2005, die zich vooral bij natuurlijke personen voordoet. Ook het aantal uitgesproken schuldsaneringsregelingen voor natuurlijke personen (waarbij de schuldenaar in beginsel na drie jaar schuldenvrij is) is verder toegenomen. Bij de vennootschappen en de eenmanszaken blijft het aantal faillissementen stabiel ten opzichte van vorig jaar. Het consumenten-vertrouwen is volgens het CBS nog altijd ondermaats, maar al wel iets minder negatief dan gemiddeld over de afgelopen drie jaren (bron: CBS).
De ondernemers staan dus in de startblokken, maar de consumenten besteden nog te weinig om de economische motor harder te laten draaien.


Daan Timmerman is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Ondernemers optimistischer over Nederlandse economie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief