icon

Minister steunt UAVGC

In de bouw worden zeer veel verschillende “standaard” overeenkomsten gebruikt. De bekendste zijn wellicht de Uniforme Administratieve Voorwaarden uit 1989 (de UAV 1989), maar men kan ook denken aan de SR 1999 voor architecten en de RVOI 1998 voor raadgevend ingenieurs. Al deze standaardcontracten, regelen uitsluitend de rechtsverhouding tussen de opdrachtegever enerzijds en de aannemer, architect of raadgevend ingenieur anderzijds. Veel opdrachtgevers willen echter alles aan één contractspartij overlaten, die dus zowel ontwerp als uitvoering van het project moet doen. Soms wordt zelfs het onderhoud voor enkele jaren na oplevering betrokken bij het contract. De bestaande standaardcontracten zijn echter ongeschikt om deze geïntegreerde rechtsverhouding contractueel vast te leggen.

Om de contractuele verantwoordelijkheden bij dergelijke geïntegreerde projecten beter op elkaar af te stemmen, heeft het kenniscentrum voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten ontworpen (de UAVGC). Hierin wordt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer de verantwoordelijkheid geregeld vanaf ontwerp en uitvoering, tot aan beheer en onderhoud. In 2000 kwam de eerste versie op de markt, en er zijn redelijke ervaringen mee opgedaan. Er waren echter aanpassingen nodig, en inmiddels is de versie 2005 beschikbaar (de UAVGC 2005). Minister Dekker van VROM heeft nu aan het kenniscentrum geschreven dat haar ministerie de UAVGC 2005 zal toepassen, en dat de overige bouwministeries dit ook zullen doen. Zij vindt het belangrijk dat er een duidelijke standaard is voor de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij geïntegreerde contracten, en zij hoopt dat deze steun zal leiden tot een breed gebruik van deze contractsvorm. Voor opdrachtgevers zijn de UAVGC wellicht een goede optie om een aanbesteding te houden. Maar ook de aannemer die een verzoek krijgt om een project uit te voeren vanaf het ontwerp, kan zijn voordeel doen met de UAVGC.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Minister steunt UAVGC

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief