icon

Ontslag op staande voet ondanks lang dienstverband

Recent zijn twee rechterlijke uitspraken gepubliceerd over ontslag op staande voet. Rechters zijn streng op dat punt: ze keuren ontslag op staande voet alleen goed als de werknemer het erg bont heeft gemaakt, en ontslag wordt vaker vernietigd als de werknemer langer in dienst is. In de twee gepubliceerde uitspraken mocht dat de werknemer echter niet baten.

De eerste zaak ging over een matroos die had staan roken bij het lossen van een partij natronloog in de Petroleumhaven van Veendam. Hij was al 18 jaar in dienst, was niet eerder gewaarschuwd voor roken waar dat niet mocht, en stelde bovendien dat zijn leidinggevende het door de vingers had gezien. Dat hielp echter niet. De rechter gebruikte het lange dienstverband zelfs min of meer tegen de matroos: juist hij met zijn ervaring moest weten hoe gevaarlijk roken onder die omstandigheden was. Het hielp het daarom ook niet dat zijn baas er niets van had gezegd: de matroos had dit zelf moeten weten. Het ontslag op staande voet hield stand.

Het vergrijp in de tweede zaak was minder ernstig – het leverde in elk geval geen gevaar op voor mensenlevens. Een postbode die al 24 jaar bij TPG Post werkte had van zijn werk een stempel meegenomen met daarop de tekst “PTT Post Port Betaald”, en daarmee had hij eigen brieven gestempeld, zodat hij die zonder postzegel kon versturen. TPG kon niet bewijzen om hoeveel brieven het ging; de werknemer zei dat het er hooguit achttien waren geweest. De financiële schade bleef dus beperkt tot minder dan tien euro. De lage schade noch het lange dienstverband waren voor de rechter echter geen reden om lankmoedig te zijn. Diefstal was diefstal, en als je je werknemers niet kunt vertrouwen houdt het op, zo oordeelde de rechter.

In beide gevallen speelde mee dat de werkgevers richtlijnen hadden vastgesteld die het gedrag verboden, en dat duidelijk was dat de werkgevers aan die voorschriften de hand hielden. Dat is in ontslagzaken altijd belangrijk – het loont dus de moeite na te denken over welk gedrag van werknemers ongewenst is, welke gevolgen je daar als werkgever aan wilt verbinden, en dat vervolgens – zonodig in overleg met de OR – aan de werknemers mee te delen.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ontslag op staande voet ondanks lang dienstverband

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief