icon

Meer rechten voor aandeelhouders?

Aangezien corporate governance de laatste tijd “hot” is, heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel gelanceerd om de rechten van aandeelhouders uit te breiden. Vooralsnog is dit voorstel alleen bedoeld voor aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen. Maar zoals met veel corporate governance-regels het geval is: deze kunnen te zijner tijd ook op andere vennootschappen worden toegepast.

Het onderhavige voorstel heeft vooral betrekking op de wijze van stemmen in de aandeelhoudersvergaderingen, en dan met name ingeval de aandeelhouders in verschillende landen gevestigd zijn. Op het moment is het voor buitenlandse aandeelhouders niet altijd even gemakkelijk om volwaardig deel te nemen aan de vergaderingen.
De Commissie stelt onder andere voor om het stemmen per post of e-mail mogelijk te maken. Verder dient gewaarborgd te worden dat alle aandeelhouders tijdig voor de aandeelhoudersvergadering van de benodigde informatie worden voorzien, onafhankelijk van hun woonplaats. Ook wenst de Commissie de zogenaamde blokkeringsregelingen af te schaffen. Op grond van deze regelingen kunnen aandeelhouders die van hun stemrecht gebruik willen maken, gedwongen worden hun aandelen enige dagen voor de vergadering in bewaring te geven bij een depot. Voorts dienen aandeelhouders die een bepaald kapitaalbelang vertegenwoordigen, het recht te krijgen om agendapunten aan te dragen. Voor Nederland is met name van belang dat voorgesteld wordt om de oproepingstermijn voor de vergadering op 21 dagen te stellen. In Nederland is dit nu 15 dagen. En tot slot dienen de resultaten van stemmingen op de aandeelhoudersvergadering binnen een maand op de website van de vennootschap geplaatst te worden.

De Commissie heeft haar voorstel thans voorgelegd aan het publiek ter consultatie. Tot 15 juli a.s. kan een ieder zijn opmerkingen op het voorstel kwijt. Het consultatiedocument, met daarin het adres waar de opmerkingen naar toe gestuurd kunnen worden, zijn te lezen op de website van de Commissie.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer rechten voor aandeelhouders?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief