icon

Besluit Luchtkwaliteit en de effecten op aanzuivering woningtekort

Het Besluit Luchtkwaliteit is hot; gemeenten die bij de vaststelling van een bestemmingsplan niet hebben onderzocht of aan de grenswaarden uit het Besluit wordt voldaan krijgen dat op hun bordje van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In eerdere bijdragen uit februari en april van dit jaar besteedden wij hier al aandacht aan.

Inmiddels kan het door alle media-aandacht niemand meer zijn ontgaan dat het Besluit van groot belang is voor de inrichting van de openbare ruimte: denk aan bestemmingsplannen die nieuwe woonwijken mogelijk maken. Gemeenten dreigen hierdoor in een spagaat te komen. Zij dienen enerzijds nieuwe woningbouw mogelijk te maken op basis van de afspraken met het Rijk die zien op het terugdringen van het landelijk woningtekort. Anderzijds lijken de mogelijkheden tot het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen die daarin voorzien beperkt als gevolg van het huidige niveau van de luchtkwaliteit in Nederland. We horen meer dan eens: Nederland zit op slot.

Of en in hoeverre Nederland inderdaad op slot zit zal overigens nog moeten blijken. Het gros van de bestemmingsplannen dat op grond van het Besluit Luchtkwaliteit sneuvelt kent een voorgeschiedenis waarin de gemeente de gevolgen voor de luchtkwaliteit niet eens onderzocht. Stel dat die gevolgen wel goed in kaart zouden zijn gebracht, en na uitvoering van het plan de grenswaarden van het Besluit nog wel zouden worden overschreden, maar in mindere mate dan voorheen, dan is het voorstelbaar dat de Afdeling het bestemmingsplan in stand laat, zo is de overtuiging van sommigen. Wat op dit moment in elk geval al duidelijk is, is dat het Besluit de nieuwbouw van ruim 230.000 woningen niet meer in de weg zal staan, omdat die bestemmingsplannen inmiddels onherroepelijk zijn. Dit betekent dat, of er nu wel of niet onderzoek is gedaan naar de effecten op de luchtkwaliteit, het bestemmingsplan niet meer ter discussie kan worden gesteld. Met deze vaststelling kunnen sommigen gemeenten misschien weer iets zakelijker tegen het Besluit aankijken, omdat het in ieder geval de realisatie van een groot deel van de geplande woningbouw niet meer kan tegenhouden.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Besluit Luchtkwaliteit en de effecten op aanzuivering woningtekort

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief