icon

Nieuw regime voor prospecti

Zoals in een eerdere entry al werd aangekondigd, zal per 1 juli a.s. nieuwe wetgeving gelden voor prospecti, gebaseerd op de Europese Prospectusrichtlijn. De nieuwe wetgeving zal worden opgenomen in de Wet Toezicht Effectenverkeer.

Op grond van deze nieuwe regels is het slechts toegestaan om effecten aan het publiek aan te bieden, als een bevoegde autoriteit het prospectus heeft goedgekeurd. Dit geldt zowel voor effecten die aan de beurs genoteerd zullen worden, als voor zogenaamde “buitenbeurs-effecten”. De AFM zal de controlerende autoriteit zijn, die deze bevoegdheid overneemt van Euronext N.V.

Doel van de nieuwe regelgeving (en de Europese Richtlijn) is, dat met het goedgekeurde prospectus in de gehele Europese Unie effecten kunnen worden aangeboden; de AFM geeft derhalve een soort van garantie af. En omgekeerd, kunnen buitenlandse effecten hier worden aangeboden, mits het prospectus in eigen land is goedgekeurd. Het “ontvangende” land mag in dat geval geen extra vereisten stellen aan het prospectus. Desalniettemin is het aan te raden om het (binnenlandse en buitenlandse) prospectus goed te bestuderen, ookal heeft een autoriteit zijn goedkeuring verleend. Want de controle door bijvoorbeeld de AFM hoeft niet veel om het lijf te hebben. Zo controleert de AFM alleen of er een prospectus is, en of de voorgeschreven onderwerpen in het prospectus worden behandeld (zoals de financiële situatie van de uitgevende vennootschap). Niet wordt gecontroleerd of de inhoud ook correct is, en of bijvoorbeeld de cijfers kloppen.

Resteert een praktische opmerking in verband met de inwerkingtreding van de nieuwe wet op 1 juli 2005.
Indien een prospectus effecten aanbiedt waarvoor de inschrijving zowel voor als na 1 juli a.s. openstaat, dan dient het prospectus ook te voldoen aan de nieuwe vereisten. De AFM biedt echter al sinds april 2005 de mogelijkheid om prospecti te laten toetsen aan de nieuwe regelgeving. Deze toetsing levert echter geen officiele goedkeuring op: die kan pas gegeven worden nadat de wet op 1 juli in werking is getreden. Voor “lopende” emissies rond 1 juli, dient het prospectus derhalve alsnog de officiele goedkeuring te verkrijgen – hetgeen waarschijnlijk een hamerstuk zal zijn, als er al een informele goedkeuring is verleend en er sindsdien geen wijzigingen zijn opgetreden.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuw regime voor prospecti

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief