icon

Rotterdamse haven: de grootste of de machtigste?

Uit een onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit is gebleken dat het Rotterdamse Havenbedrijf op een aantal gebieden over een machtspositie beschikt, en dat er gerede kans bestaat dat zij in de toekomst misbruik zal kunnen maken van die positie. Het gaat dan vooral om de tariefstelling van havengelden voor schepen die Rotterdam aandoen.

De NMa heeft geconcludeerd dat de markt voor zeehavens in Nederland beperkt is tot de Rotterdamse haven. Schepen die ladingen vervoeren voor het achterland van Rotterdam, zullen daardoor wel in Rotterdam moeten aanleggen. Zelfs indien Rotterdam haar haventarieven zou verhogen, hebben de schepen geen andere optie dan aanmeren in Rotterdam. Dit gegeven maakt, aldus de NMa, dat het Rotterdamse Havenbedrijf een machtspositie inneemt, waar misbruik van gemaakt zou kunnen worden (bijvoorbeeld door het hanteren van excessieve haventarieven). Hetzelfde geldt voor de bedrijfsterreinen rondom de haven, die eigendom zijn van het havenbedrijf. Huidige en toekomstige huurders van de bedrijfsterreinen zijn veelal gebonden aan een locatie dichtbij de haven. Gezien deze machtspositie zou het havenbedrijf de huurprijzen flink kunnen opschroeven.

De Mededingingswet verbiedt het innemen van een economische machtspositie op zich niet, maar wel het misbruik maken daarvan. Het rapport in kwestie is aldus geen “veroordeling” van het havenbedrijf, maar eerder een waarschuwing richting de overheid: het gedrag van het havenbedrijf moet in de gaten gehouden worden. Of beter: er dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden.
De NMa heeft het kabinet daarom geadviseerd om een tariefbeleid voor de haventarieven te ontwikkelen, zodat mogelijk toekomstig misbruik ondervangen kan worden.

Het onderzoek van de NMa werd overigens gedaan in opdracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat, naar aanleiding van de verzelfstandiging van het havenbedrijf per 1 januari 2004. Het havenbedrijf werd daarbij omgevormd van een gemeentelijke dienst tot een (overheids-) NV met de gemeente Rotterdam als enig aandeelhouder.

Het volledige rapport van de NMa is te lezen op haar website


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Rotterdamse haven: de grootste of de machtigste?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief