icon

Opnieuw: Betalen voor Burn out?

Op onze weblog van 21 oktober 2004 berichtten wij over de vergoeding die een werkgever moet betalen vanwege een burn-out van een werknemer. Deze uitspraak van de kantonrechter te Terneuzen heeft destijds veel publiciteit gekregen en de vraag was of deze uitspraak op zichzelf stond of dat er sprake was van een trend.

In dat kader wil ik hier een uitspraak bespreken die dezelfde kantonrechter te Terneuzen op 19 januari jl. heeft gewezen. Ook hier ging het om een werknemer, dit keer een IT-projectmanager, die arbeidsongeschikt was geworden vanwege een burn-out en die voor de daardoor geleden schade zijn werkgever aansprakelijk stelde.
Volgens de werknemer was de arbeidsongeschiktheid een gevolg van zijn werkzaamheden. Voorts zou de werkgever zich niet om hem bekommerd hebben nadat hij klachten van overspannenheid had aangekaart.
De kantonrechter merkt op dat de functie die de werknemer vervulde psychische belasting teweeg bracht. Dit is echter inherent aan een functie op dat niveau. Het belasten van een werknemer met een dusdanig functieniveau wil niet zeggen dat de werkgever daardoor niet voldoet aan zijn zorgplicht.
De werkgever kan volgens de kantonrechter wel aansprakelijk worden gesteld indien de werkgever bekend was of behoorde te zijn met een zodanige overbelasting dat die tot psychische schade zou leiden. In dit geval was het gezien het functieniveau van de werknemer zijn verantwoordelijkheid om bij zijn werkgever aandacht te vragen voor de overbelasting. De werknemer heeft in dit geval onvoldoende duidelijk gemaakt dat hij dit heeft gedaan en zijn vordering werd afgewezen.

De uitspraak geeft aan dat de werknemer niet alleen moet aantonen dat hij schade heeft geleden als gevolg van zijn werkzaamheden en dat de werkgever zich niet aan zijn zorgplicht heeft gehouden. Hij moet ook aan zijn werkgever in geval van overspannenheid kenbaar hebben gemaakt dat hij overbelast is.


Rob Tempelaars is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Opnieuw: Betalen voor Burn out?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief