icon

Geen buitentap met Koninginnenacht

Een flink aantal cafés in Amsterdam had tijdens de Koninginnenacht graag een buitentap gehad om buiten bier te kunnen verkopen. Daartoe hadden zij een ontheffing op grond van de Drank en Horecawet aangevraagd bij de Burgemeester, naar aanleiding van een advertentie in het Stadsblad. In de advertentie waren de criteria voor het aanvragen van ontheffingen genoemd. Hoewel de aanvragen allen vóór 15 januari 2005 bij de Burgemeester waren ingediend, zijn de besluiten op deze aanvragen op 18 april 2005, dus maar heel kort vóór Koninginnenacht op 29 april, genomen. De ontheffingen zijn niet verleend.

De cafés verzochten de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam op 25 april 2005 om een voorlopige voorziening. Sommige cafés hadden ter voorbereiding van de Koninginnenacht al kosten en bindende afspraken gemaakt. Bij uitspraak van 19 mei 2005, 20 dagen ná Koninginnenacht, heeft de Voorzieningenrechter het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.

In het kader van een voorlopige voorziening dient te worden nagegaan of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, het treffen van een voorlopige voorziening vereist. Volgens de Voorzieningenrechter is de (te) late beslissing op de aanvragen voor de ontheffingen geen reden om het verzoek toe te wijzen. Daarbij wordt overwogen dat de cafés niet optimaal gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheden het proces te versnellen. Tegen het niet tijdig beslissen konden namelijk rechtsmiddelen worden ingesteld en het verzoek om voorlopige voorziening had direct na de besluiten op 18 april kunnen worden gedaan.

Ook inhoudelijk zag de Voorzieningenrechter geen reden om het verzoek toe te wijzen. De Burgemeester heeft niet onredelijk gehandeld door het belang van handhaving van de openbare orde zwaarder te laten wegen dan het belang van de cafés. Het feit dat er kosten en bindende afspraken zijn gemaakt, komt voor rekening en risico van de cafés. De ontheffingen waren immers bij het aangaan van de verplichtingen nog niet verleend en er was ook geen reden om aan te nemen deze zouden worden verleend. Een motiveringsgebrek kon de cafés evenmin helpen. Ter zitting is er meer inzicht gegeven in de motivering van de besluiten. De Voorzieningenrechter achtte dit voorlopig voldoende, omdat het motiveringsgebrek hersteld zou kunnen worden in de beslissing op de bezwaren.

Maar waar hebben we het eigenlijk nu nog over? Voor de cafés was de zaak al beslist op Koninginnenacht, zonder buitentap… Volgend jaar beter?


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Geen buitentap met Koninginnenacht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief