icon

Jaarverslag NMa

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft haar jaarverslag 2004 gepresenteerd. Hierin wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de NMa in 2004.
Ter illustratie, een paar cijfers: in 2004 kreeg de NMa 199 klachten te verwerken over overtredingen van de Mededingswet, tegen 219 in 2003. In 2004 deed de NMa 22 onderzoeken, tegen 53 in 2003. Daarvan werd in 2003 in 16 zaken vastgesteld dat de Mededingingswet was overtreden, tegen 4 van dergelijke constateringen in 2004. Van die 4 zaken betroffen er 3 de bouwsector, wat behoorlijk omvangrijke zaken waren (met honderden onderzochte bouwbedrijven) – en waar de NMa waarschijnlijk een groot deel van haar mankracht aan diende te besteden. Aan boetes werd in 2004 in totaal € 78,7 miljoen opgelegd, tegen € 135,5 in 2003. Voor 2005 zal dit bedrag aardig oplopen, gezien de recente boetes die in de bouwkartels werden opgelegd.
Verder valt op, dat het aantal afgeronde verzoeken om ontheffingen in 2004 op 16 stond, tegen 40 in 2003. Voor 2005 zal dit de 0 dicht moeten naderen, aangezien het vanaf 2004 niet meer mogelijk is om ontheffingsverzoeken in te dienen. De ondernemingen moeten nu zelfstandig beoordelen of zij de Mededingingswet overtreden of niet. De NMa handelt nu alleen nog oude ontheffingsverzoeken af.
Voorts kondigt de NMa aan, dat er nog meer onderzoeken in de bouwsector zullen volgen. In de bijna-afgeronde bouwprocedures heeft een groot aantal bedrijven boete-clementie verkregen, hetgeen inhoudt dat er vooraf “geklikt” moest worden bij de NMa. Op grond van de zo verkregen informatie, is de NMa nieuwe overtredingen van de Mededingingswet op het spoor gekomen.

Verder is de Dienst uitvoering en toezicht Energie (Dte) aandachtspunt geweest van de NMa, in verband met de vrijgave van de energiemarkt. De DTe heeft de verschillende energiebedrijven aangesproken op hun administratieve problemen (zoals het verzenden van onjuiste facturen, bereikbaarheid, service e.d.), welke deze zomer opgelost moeten zijn – aldus de Dte. Maar voor het geval er ook na de zomer nog problemen zijn, stelt de Dte een zogenaamd Energieloket in, waar consumenten hun klachten over de energiebedrijven kwijt kunnen.

Voor de komende jaren wil de NMa ook de effecten van haar mededingingstoezicht in kaart brengen. Vanaf 2006 zal het (nog op te richten) Economisch Bureau van de NMa dit onderzoeken. Vooralsnog bevat het jaarverslag 2004 dus nog alleen feiten, en geen conclusies.

Het volledige jaarverslag is te lezen op de website van de NMa.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Jaarverslag NMa

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief