icon

Leegstandswet: langere tijdelijke verhuur mogelijk

Vanaf 15 april jl. is de maximale termijn voor tijdelijke verhuur van woningen en gebouwen verlengd tot 5 jaar. Voorheen gold een maximale termijn van 3 jaar.

Om welke gevallen gaat het in de Leegstandswet?
Op basis van de Leegstandswet kan een woning tijdelijk worden verhuurd. Doel hiervan is om de leegstand van woonruimte te verminderen door tijdelijke verhuur te vereenvoudigen. Er gelden echter strikte voorwaarden:

1. tijdelijk verhuur is alleen mogelijk bij:
– woonruimte in een gebouw;
– een koopwoning die nog nooit bewoond is geweest of een woning die door de eigenaar minimaal een jaar voorafgaand aan het tijdstip van leegstand bewoond is geweest;
– huurwoningen die gesloopt dan wel gerenoveerd gaan worden.

2. de eigenaar moet een vergunning aanvragen bij het College van B&W in de gemeente waar de woning is gelegen.

3. de vergunning wordt slechts verleend indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:
– de woning moet leeg staan;
– van de vergunningverzoeker kan niet gevergd worden dat hij een normale huurovereenkomst sluit;
– de woning zal in voldoende mate worden bewoond;
– sloop c.q. vernieuwbouw zal binnen rdelijke termijn plaatsvinden
– de vernieuwbouw moet ingrijpend van aard zijn.

4. de vergunning geldt in principe voor 2 jaar. De eigenaar kan nu verlenging vragen tot 5 jaar.

5. op basis van de verleende vergunning wordt een schriftelijke huurovereenkomst opgesteld. De overeenkomst moet tenminste 6 maanden duren. Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van 3 maanden en voor de huurder geldt een termijn van minimaal 1 maand. De huurovereenkomst eindigt in ieder geval als de looptijd van de vergunning is verstreken.

6. de maximaal toelaatbare huurprijs wordt vermeld in de vergunning van B&W. De prijs wordt vastgesteld aan de hand van het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem).

Het grote voordeel voor de eigenaar om zijn woning in het kader van de Leegstandswet te verhuren is dat hij niet geconfronteerd kan worden met de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk wetboek waar een huurder in andere gevallen wel een beroep op kan doen.


Rob Tempelaars is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Leegstandswet: langere tijdelijke verhuur mogelijk

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief