icon

Kwaliteit rechtspraak onder druk

Vandaag is het jaarverslag verschenen van de Raad voor de Rechtspraak, het overkoepelende orgaan van alle rechtbanken in Nederland. De Raad heeft als doelstelling het verbeteren van het functioneren van de rechtsprekende instanties in Nederland.

Uit het jaarverslag blijkt dat de Raad zich grote zorgen maakt over de kwaliteit van de rechtspraak. Volgens de Raad zou dit te wijten zijn aan de steeds toenemende werkdruk bij de gerechten. Ook vorig jaar is de instroom van zaken weer toegenomen. Er werden in totaal 13% meer zaken aangebracht, en er werden bij de kantonrechters maar liefst 28% meer “kleine strafrechtelijke vergrijpen” neergelegd. Dat zijn dus 28% meer dagvaardingen, 28% meer inzet van een Officier van Justitie, 28% meer inzet van een griffier, 28% meer papier en 28% meer druk bij de handhaving. De aanwas van kleine strafzaken, zou onder meer te maken hebben met het Veiligheidsplan van de regering.

Volgens het persbericht van het Ministerie van Justitie neemt de Raad de signalen dat de kwaliteit steeds meer te lijden heeft onder de werkdruk “zeer serieus”, maar blijft vooralsnog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren om het euvel te verhelpen. Het is opvallend dat de Raad zich nu schaart aan de zijde van de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, die onlangs ook al heeft aangegeven zich zorgen te maken over de kwaliteit van de rechtspraak bij de feitelijke instanties (kantonrechters, rechtbanken en gerechtshoven). Wellicht is het rapport van de Raad een aanleiding om het onderwerp nu serieus op de agenda te zetten. De auteur van dit stukje heeft in ieder geval nog nergens een logische verklaring kunnen vinden voor het feit dat aan de ene zijde wordt verwacht dat rechters steeds meer en sneller produceren, terwijl aan de andere zijde nauwelijks extra middelen beschikbaar lijken te komen.

Helaas was via de website van de Raad voor de Rechtspraak het jaarverslag nog niet beschikbaar, zodat moet worden volstaan met een link naar het persbericht van het Ministerie van Justitie.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Kwaliteit rechtspraak onder druk

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief