icon

Stage lopen met een uitkering

Op 19 april jl. heeft de regering het Besluit experimenten stageplaatsen genomen, op grond waarvan het experiment met de zogeheten JOP stages (Jongeren Ontwikkelings- en ervaringsPlaatsen) uitgevoerd zal worden. De integrale tekst van dit besluit is op 3 mei jl. gepubliceerd in het Staatsblad (publicatienummer 218) en kunt u vinden op www.overheid.nl.
Het doel van het experiment met de JOP Stages is het vergroten van de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt en het op peil houden van de opleiding en ervaring van deze jongeren. De JOP stages zijn een initiatief van de werkgeversorganisatie VNO-NCW in samenwerking met de Taskforce Jeugd- werkloosheid (opgericht ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid). Een dergelijk experiment is al eens succesvol uitgevoerd voor jongeren met een bijstandsuitkering.

De bedoeling is dat jongeren tot 23 jaar die een WW uitkering genieten, bij wijze van experiment stage lopen met behoud van die uitkering. Het experiment is niet bedoeld voor alle jongeren met een WW uitkering, zo vallen jongeren die werkloos zijn door werktijdverkorting buiten de doelgroep.
Jongeren die onder deze maatregel vallen mogen maximaal twee keer per jaar gedurende drie maanden stage lopen zonder hun uitkering te verliezen, zij het dat de twee stages niet bij dezelfde werkgever gelopen mogen worden en de “stagiair” geen gewone arbeidsplaats mag bezetten. Voor de stage mag een vergoeding van € 450,- worden betaald, die niet verrekend zal worden met de uitkering.
Overigens is de “stagiair” gedurende de stage niet vrijgesteld van de verplichtingen gericht op de werkhervatting en zal hij of zij zich dus ook gedurende de stageperiode voldoende moeten inzetten om een baan te krijgen.
Het experiment duurt tot 1 juli 2007, waarna evaluatie zal volgen.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Stage lopen met een uitkering

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief