icon

Vanaf 1 juni: Langdurend zorgverlof

Werknemers hebben recht op diverse soorten verlof, zoals ouderschapsverlof, kortdurend zorgverlof, kraamverlof en adoptieverlof. Vanaf 1 juni 2005 krijgen werknemers nu ook recht op langdurend zorgverlof. In een bijdrage van 7 oktober 2004 schreven wij al over het hiertoe bij de Tweede Kamer ingediende Wetsvoorstel langdurend zorgverlof. Inmiddels heeft de Eerste Kamer op 26 april jl. ingestemd met de invoering van dit wetsvoorstel per 1 juni 2005. Het recht op langdurend zorgverlof wordt door het kabinet gezien als het sluitstuk van de Wet Arbeid en Zorg, waarin alle verlofregelingen gebundeld zijn.

Werknemers kunnen op grond van deze nieuwe wet onbetaald verlof opnemen om te zorgen voor een levensbedreigend zieke partner, kind of ouder. De maximale duur van dit zorgverlof bedraagt 6 keer de wekelijkse arbeidsduur. Het verlof moet in een periode van 12 achtereenvolgende maanden worden opgenomen, bij voorkeur in deeltijd.
Voor de werkgever bestaat er een mogelijkheid het zorgverlof op grond van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang te weigeren. De werkgever zal dus moeten aantonen dat hij de werknemer vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang niet kan “missen”.

We hebben in de praktijk gemerkt dat er bijzonder hoge eisen worden gesteld aan de redenen die werkgevers geven om niet in te stemmen met verzoeken de arbeidsduur te wijzigen. Er is dan ook alle reden om aan te nemen dat het alleen bij (zeer) grote uitzondering mogelijk zal zijn dit zorgverlof te weigeren. Zorgverlof is ten eerste slechts tijdelijk, en gaat daarmee minder ver dan een definitieve wijziging; maar uiteraard zal ook meespelen dat het steeds zal gaan om situaties waar de werknemer een bijzonder, te respecteren belang heeft.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vanaf 1 juni: Langdurend zorgverlof

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief