icon

Schikkingsvoorstel voor Dexia beleggers

Op de valreep van Koninginnedag werd bekend gemaakt dat de schikkingspoging van de heer Duisenberg inzake de effectenlease producten tot een eerste resultaat heeft geleid. Dexia Bank Nederland enerzijds en de stichtingen Leaseverlies, Eegalease en Consumentenbond, met behulp van de Vereniging van Effectenbezitters, zijn tot een principe akkoord gekomen om de vele tienduizenden (verliesgevende) effectenlease producten van Dexia af te wikkelen.

De schikking houdt in dat een korting wordt gegeven van 2/3 op de eventuele restschuld aan het einde van de looptijd van de betreffende overeenkomst. Bezitters van een product waarvan de echtgenoot niet heeft meegetekend én waarbij de echtgenoot tijdig een beroep op nietigheid heeft gedaan, krijgen een korting van 100% op de restschuld. Eventuele positieve resultaten uit andere contracten bij Dexia, worden verrekend voordat de restschuld wordt berekend. Er is dus geen sprake van “wel de lusten, maar niet de lasten”, waarvoor Dexia vreesde. Verder is relevant dat het gaat om de restschuld aan het einde van de looptijd. De maandelijkse aflossingen moeten tot dat moment worden worden betaald. Indien bezitters van een effectenlease product de maandlasten niet kunnen betalen, kunnen zij misschien een beroep doen op de coulance-regeling, die wordt uitgebreid. Er zijn ook producten waar geen restschuld kan ontstaan, maar waar wellicht de maandlasten wel een probleem zijn voor de betrokkenen. Deze mensen kunnen wellicht de overeenkomst voortijdig afkopen, en als zij dat doen en er ontstaat toch een restschuld dan krijgen zij daarop een korting van 10%. Ten slotte krijgt iedereen die ooit het Dexia Aanbod aanvaardde, de mogelijkheid om de gehele restschuld ineens af te lossen met een korting van 1/3.

De bereikte schikking is nog niet definitief; het onderhandelingsresultaat moet nog worden voorgelegd aan de aangeslotenen van de diverse stichtingen. Pas als die in meerderheid instemmen met het resultaat, wordt de schikking definitief. Daarnaast geldt de schikking alleen voor Dexia; over de vele producten van andere aanbieders (zoals Fortis, Aegon) wordt niet gerept. Maar misschien krijgt deze schikking, die volgens de directeur van Dexia mede werd bereikt om een einde te maken aan “een maatschappelijk probleem”, navolging van andere aanbieders.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Schikkingsvoorstel voor Dexia beleggers

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief