icon

Proceskosten in het bestuursrecht

Procederen kost geld, en degene die verliest kost het vaak het meest omdat de verliezende partij proceskosten van de ander moet vergoeden. Zoals wellicht bekend gaat het daarbij niet om een vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten, maar geldt er een forfaitair stelsel. Een dergelijk stelsel geldt pas sinds 2002 voor de kosten die tijdens een bezwaarprocedure worden gemaakt. Daarvoor kon men kiezen, ga ik de kosten via de civiele rechter of via de bestuursrechter verhalen, maar sinds de invoering van de Wet kosten bestuurlijke voorprocedure is ook deze kostenveroordeling voorbehouden aan de bestuursrechter.

De werking van deze wet is onlangs geëvalueerd, en wat blijkt; maar in 5-10% van de bezwaarschriften wordt om een vergoeding verzocht. Belanghebbenden die zonder beroepsmatige bijstand procederen, dus zonder advocaat of andere rechtshulpverlener, doen zelden een beroep op een vergoeding, onder meer als gevolg van onbekendheid met de regeling. Uiteindelijk wordt in 1-2 % een vergoeding van de kosten toegekend, en de daarbij toegekende vergoeding wordt over het algemeen niet als kostendekkend ervaren. Uit eerdere onderzoeken bleek dat de kosten van het inschakelen van een rechtshulpverlener zich wel terugbetalen, omdat daardoor de succeskans in bestuursrechtelijke procedures aanzienlijk wordt vergroot. Op dit moment worden er nog geen kosten vergoed indien het bezwaar is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit. Geheel in de trend om bestuursorganen te dwingen tot snellere besluitvorming, wordt in het evaluatie-onderzoek aanbevolen om de Wet kosten bestuurlijke voorprocedure ook in dat geval toe te passen. Tot besluit nog een tip; denk eraan tijdig om vergoeding te verzoeken, een verzoek dat te laat is, behoeft in beginsel niet meer te worden gehonoreerd.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Proceskosten in het bestuursrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief