icon

Wijziging Wet Buitenlandse Vennootschappen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen (WFBV). Deze wet beoogt het oneigenlijk gebruik van buitenlandse vennootschappen – en de ontduiking van Nederlandse regels- te voorkomen.

De wet is van toepassing op vennootschappen die zijn opgericht naar het land van een andere staat, maar hun werkzaamheden volledig in Nederland verrichten, en geen werkelijke band hebben met het land van oprichting. Dit worden ook wel “brievenbusvennootschappen” genoemd.
De WFBV onderwierp deze vennootschappen aan bepaalde Nederlandse regels. Zo moest ook een brievenbusvennootschap voldoen aan de minimumkapitaaleis, en waren de bestuurders aansprakelijk te stellen conform Nederlands recht.

In 2003 heeft het Europese Hof van Justitie – in het arrest Inspire Art- geoordeeld dat de WFBV in strijd is met het Europese recht op vrijheid van vestiging. Die zaak speelde tussen de Amsterdamse Kamer van Koophandel en een Engelse Limited Company, genaamd Inspire Art. Inspire Art was volledig werkzaam in Nederland, en slechts opgericht naar Engels recht. Deze vennootschap erkende dat zij had gekozen voor Engels recht, om zo de Nederlandse minimumkapitaaleis te omzeilen. Volgens het Hof was dit een legitieme reden, en inherent aan het Europese vrije verkeer van vestiging.
Deze uitspraak leidde ertoe dat de WFBV voor Europese vennootschappen te strikt was. Om die reden heeft de Minister van Justitie voorgesteld de WFBV te wijzigen, in die zin dat zij nog slechts van toepassing is op vennootschappen van buiten de EU. Voor vennootschappen opgericht binnen de EU, geldt het recht van het land van oprichting, en de Europese vennootschapsregels.
Thans heeft de Eerste Kamer dit wetsvoorstel aangenomen, en zal het op een nader te bepalen tijdstip wet worden. Oprichters van vennootschappen kunnen vanaf dan “shoppen” tussen de verschillende Europese rechtsvormen.

Overigens zijn er in Nederland iets meer dan 5.000 buitenlandse vennootschappen geregistreerd, waarvan slechts 480 brievenbusvennootschappen. Daarvan komen er 166 uit de EU – voor wie straks de WFBV niet meer geldt- en het merendeel komt van buiten de EU (zoals de VS en de Nederlanse Antillen). Vooralsnog lijkt de wetswijziging dan ook een beperkte werking te hebben. Maar wie weet, wordt Nederland straks overspoeld door Limiteds…hetgeen te betwijfelen valt. Mede omdat de Minister in de nabije toekomst de minimumkapitaaleis wil laten vervallen.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijziging Wet Buitenlandse Vennootschappen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief