icon

Nota Ruimte; de stand van zaken

De afronding van de Nota Ruimte is bijna in zicht. Na de behandeling van de Nota door de Tweede Kamer begin 2005, is dit beleidsdocument over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland aangepast. Onderwerpen die daarbij nog eens aan de orde kwamen zijn o.m. Hoeksche Waard (benoemd als nationaal landschap), de snelle OV-verbinding tussen Amsterdam en Groningen (verdere besluitvorming n.a.v. een structuurvisie) en Schiphol (woningbouw binnen de 20-Ke contour niet toegestaan).

Aangezien alle aangenomen moties en tijdens het debat met de Tweede Kamer gedane toezeggingen in de Nota Ruimte zijn verwerkt, is te verwachten dat de eindstemming van de Tweede Kamer geen problemen meer zal opleveren. Dan krijgt de Eerste Kamer nog de gelegenheid zich over de inhoud van de Nota uit te laten. In dat stadium kunnen overigens geen wijzigingen meer worden aangebracht; de Eerste Kamer kan alleen instemming verlenen of onthouden.

Of het overigen zover komt, is nog even te bezien. De Eerste Kamer heeft vier weken de tijd om de Nota Ruimte op de agenda te zetten, laat men die termijn ongebruikt verstrijken dan wordt van instemming uitgegaan en is de Nota Ruimte een feit. Provincies en gemeenten zullen de inhoud bij hun hun planvorming dienen te betrekken. Onderdelen die in de Nota Ruimte zijn aangeduid als concrete beleidsbeslissing zullen zij bovendien in acht moeten nemen.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nota Ruimte; de stand van zaken

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief