icon

Wijziging Mededingingswet

De Minister van Economische Zaken heeft een voorstel tot wijziging van de Mededingingswet ingediend bij de Tweede Kamer.
Deze wijziging zat er al enige tijd aan te komen, aangezien het Europese mededingingsrecht in de afgelopen jaren drastisch is veranderd, en het Nederlandse recht daarmee in de pas dient te lopen. De wijzigingen die de Minister nu heeft voorgesteld, betreffen dan ook met name aanpassingen aan het Europese recht.

Doel van de vernieuwde regels is het vergroten van de effectiviteit en doelmatigheid van de handhaving. Onder andere de bouwfraude-affaire heeft aangetoond, dat de NMa over meer instrumenten dient te beschikken om haar taak goed te kunnen vervullen. Nu ontbeert de NMa nog vaak de nodige tanden.

De Mededingingswet verandert hierdoor vooral op het gebied van de handhaving. Zo is de boete voor formele en materiële overtredingen opgekrikt van € 4.500 naar € 450.000. Verder moet het mogelijk worden om boetes op te leggen aan de personen die feitelijk opdracht hebben gegeven tot de overtreding, bijvoorbeeld de bestuurders. Hier zou de maximumboete eveneens € 450.000 bedragen. Eenzelfde boete wordt opgelegd bij het verbreken van door de NMa aangebrachte zegels – na haar doorzoeking van de onderneming.
Wat niet in dit wetsvoorstel is opgenomen, is de mogelijkheid voor de NMa om woningen van bestuurders e.d. binnen te treden en te onderzoeken. Het blijkt dat belastende informatie nu meestal mee naar huis wordt genomen, omdat de NMa daar toch niet mag kijken. De Minister wenst dit in een afzonderlijke wetsvoorstel tot wijziging van de Mededingingswet op te nemen, welke weldra zal volgen.
Voorts zal de NMa aan ondernemingen die hun machtspositie misbruiken, structurele maatregelen kunnen opleggen in plaats van boetes of algehele verboden. Dergelijke structurele maatregelen kunnen bijvoorbeeld het afstoten van een bepaald bedrijfsonderdeel betreffen, zodat het misbruik ongedaan wordt gemaakt. Onder omstandigheden kan dit voordeliger uitkomen voor ondernemingen.

Inhoudelijk is er met name een wijziging op het gebied van Concentratietoezicht voorgesteld. Europeesrechtelijk is de toets ter beoordeling van concentraties (zoals fusies en overnames) gewijzigd, zodat ook het Nederlandse recht aangepast moet worden. Het materiële criterium zal zijn, of door de voorgenomen concentratie de mededinging significant wordt beperkt, onder andere door het creëeren van een machtspositie. Het huidige criterium legt de nadruk op de machtspositie, en minder op de invloed op de mededinging als zodanig, waardoor bepaalde concentraties – niet zijnde machtsposities- door de mazen van het net heenkomen.

Zoals gezegd, ligt het wetsvoorstel thans bij de Tweede Kamer. Onduidelijk is nog, wanneer het voorstel wet zal worden.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijziging Mededingingswet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief