icon

Toezicht op curatoren schiet niet te kort

Op 13 maart 2005 verscheen een artikel in de Telegraaf over de hoge werkdruk van Rechters-commissaris en de handelswijze van een curator die te hoge declaraties had ingediend. Kamerlid De Wit (SP) stelde naar aanleiding hiervan Kamervragen.
Een Rechter-commissaris heeft een werklast van ongeveer 500 faillissementen en 750 schuldsaneringen. De Wit vroeg zich af of een Rechter-commissaris zijn toezicht op curatoren nog wel goed kan uitvoeren met een dergelijke werkdruk.

Minister Donner vindt echter niet dat het toezicht op het functioneren van curatoren tekortschiet. Het voorval waarvan in het artikel van de Telegraaf van 13 maart 2005 melding wordt gemaakt, is reeds drie jaar geleden aan het licht gekomen. Daarnaast heeft de betreffende curator de ten onrechte gedeclareerde bedragen inmiddels terugbetaald. Donner stelt naar aanleiding van bij de Orde van Advocaten en de Vereniging van Insolventierecht Advocaten INSOLAD ingewonnen informatie dat nadien niet sprake is van een toename van klachten.

De invoering van de Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen in 1998 en het opvangen van het groeiend aantal schuldsaneringen heeft veel inspanningen gevergd van de afdelingen insolventies bij de Rechtbanken. De grote aantallen zaken vergden een verschuiving van zaaksgerichte behandeling naar een meer systematische georganiseerde aanpak, ook bij faillissementen. Mede als gevolg hiervan heeft een werkgroep van rechters-commissaris in faillissementen (RECOFA) vernieuwde richtlijnen in faillissementen en surcéances vastgesteld die op 1 januari 2005 van kracht zijn geworden. Deze richtlijnen dienen ervoor te zorgen dat de transparantie van de activiteiten van de curator wordt vergroot. Zo moet de curator zijn werkzaamheden volgens de nieuwe richtlijnen verantwoorden door middel van een nieuw tijdregistratiesysteem waarbij de verrichte werkzaamheden in negen tijdschrijfgroepen moeten worden gespecificeerd. Daarnaast wordt landelijk een daarmee corresponderend modelverslag ingevoerd. Het is de bedoeling dat de effectiviteit van het toezicht door de Rechter-commissaris hiermee wordt bevorderd. Deze nieuwe richtlijnen zullen door RECOFA periodiek worden geëvalueerd. Donner ziet momenteel geen reden om verdergaande maatregelen te treffen.


Sander Schouten is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Toezicht op curatoren schiet niet te kort

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief