icon

Fout van tussenpersoon voor rekening bank

Vaak worden overeenkomsten gesloten via een tussenpersoon. Wij kennen allemaal de verzekeringstussenpersoon, maar ook vele effectenlease overeenkomsten zijn aangegaan via een tussenpersoon. Het is echter onduidelijk of gedragingen van de tussenpersoon wel zonder meer kunnen worden toegerekend aan de aanbieder van een effectenlease contract. Maar de Commissie van Beroep van het Dutch Securities Institute heeft in haar uitspraak d.d. 27 januari 2005 nu onder andere bepaald dat nadelige gedragingen van de tussenpersoon in principe kunnen worden toegerekend aan de aanbieder.

Banken hebben vanwege hun maatschappelijke positie een bijzondere zorgvuldigheidsplicht jegens hun cliënten. Onder andere zullen banken onderzoek moeten doen naar de financiële positie en behoeften van de cliënt voordat zij een effectenlease overeenkomst sluiten met de betreffende cliënt. De bank handelt onrechtmatig jegens de cliënt als zij niet aan de zorgvuldigheidseisen voldoet en de bank moet dan in principe schadevergoeding betalen. Maar wat is nu de positie als de overeenkomst tot stand is gekomen door bemiddeling van een tussenpersoon, en deze tussenpersoon heeft nagelaten om aan die bijzondere zorgvuldigheidseisen te voldoen ? Als het dan later fout gaat, zegt natuurlijk de bank dat hij daar niet voor verantwoordelijk is. En de tussenpersoon zelf is al lang gevlogen of failliet, zodat de cliënt daar geen verhaal meer kan halen.

Volgens de uitspraak van de Commissie, is echter de bank aansprakelijk voor de gedragingen van de tussenpersoon. De Commissie overweegt het volgende: “Wanneer de bank zich bij het aangaan van de overeenkomst bedient van een tussenpersoon, komen de gevolgen van de gedragingen van deze tussenpersoon, tekortkomingen daaronder begrepen, op gelijke wijze voor rekening van de bank als de gevolgen van zijn eigen gedragingen en tekortkomingen. (…) Het gaat erom dat de bemiddeling geschiedt ten voordele van de bank; nadelige gevolgen van gedragingen van de tussenpersoon behoren dan niet te worden afgewenteld op de tegenpartij,maar dienen voor rekening te komen van de bank.” Overigens laat de Commissie de mogelijkheid open dat een tussnepersoon optreedt als (beleggings)adviseur van de cliënt; in dat geval komen de gedragingen van de tussenpersoon voor rekening van de cliënt. Ten slotte moet worden betwijfeld of dit oordeel van de Commissie algemene gelding heeft. Er wordt kritiek op gegeven in de rechtsliteratuur. Maar benadeelden hebben in ieder geval een sterk argument in handen gekregen.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Fout van tussenpersoon voor rekening bank

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief