icon

Overheid moet sneller besluit nemen

Al eerder werden er voorstellen gedaan om de overheid te dwingen sneller besluiten te nemen. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel van minister Donner, waarmee hij het mogelijk wil maken dat belanghebbenden, wanneer een bestuursorganen niet tijdig een besluit neemt, direct beroep kunnen instellen bij de rechtbank. Die belanghebbenden zullen nu eerst nog bezwaar moeten maken. Dit voorstel, waarmee de ministerraad onlangs heeft ingestemd, zou burgers moeten beschermen tegen een te trage overheid.

Voordat de belanghebbende wordt toegelaten tot de rechter, zal hij de overheid nog wel een laatste waarschuwing moeten geven, oftewel een ingebrekestelling zenden. Het door de belanghebbende ingediende beroep zal, wanneer aan het vereiste van in gebreke stellen is voldaan, worden afgehandeld via een verkorte procedure; er zal geen zitting worden gepland. Oordeelt de rechter dat het bestuursorganen inderdaad de beslistermijn heeft overschreden, dan zal hij bepalen dat het bestuursorganen alsnog binnen twee weken moet beslissen. Wanneer ook die termijn wordt overschreden, dan kan de Voorzieningenrechter van een rechtbank in een eenvoudige procedure (waarvoor geen griffierecht is verschuldigd) een dwangsom opleggen.

Zoals het er nu naar uitziet, en wanneer het voorstel ook praktisch uitvoerbaar zal blijken, zal dit wetsvoorstel een vooruitgang betekenen voor diegenen die veel te lang op een besluit zitten te wachten. In de huidige situatie verstrijken er veelal een paar weken alvorens een gerechtelijk oordeel over de vertraging wordt verkregen en wordt het bestuursorganen dan alsnog een termijn van zes weken gegund om een besluit te nemen. In de praktijk wordt vaak pas wanneer ook die termijn ongebruikt voorbij gaat, een dwangsom opgelegd.

De bedoeling is dat dit wetsvoorstel in ieder geval zal gaan gelden voor het niet tijdig beslissen op een aanvraag en het niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift. Pas nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht, en dit voorstel is ingediend bij de Tweede Kamer zal de tekst openbaar worden gemaakt. Vanzelfsprekend zullen wij de ontwikkelingen blijven volgen, zodat wij, wanneer het voorstel wet wordt, deze nieuwe mogelijkheden direct kunnen toepassen.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Overheid moet sneller besluit nemen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief