icon

Scherpslijperij bij scheermessen

De strijd om de gunst van de consument wordt hard gestreden. Wij kennen allemaal de Cola-oorlog, de ijs-strijd en de onlangs begonnen prijzenslag in de supermarkten. Echter ook in de wereld van de scheermessen wordt de strijd op het scherpst van de snede gestreden, tot in de rechtszaal toe.

Scheermessen-fabrikant Wilkinson daagde Gilette in kort geding voor de rechter in Den Haag, omdat Gilette misleidende mededelingen zou hebben gedaan over de werking van haar nieuwste product het “M3Power” scheersysteem. Deze misleidende mededelingen zouden onrechtmatig zijn jegens Wilkinson. Wilkinson vorderde onder andere dat Gilette een rectificatie plaatst via alle bekende media en dat de bestaande verpakkingen uit de schappen zouden worden gehaald.

Het betreffende M3Power-systeem bevat een door een batterij aangedreven electromotor die trillingen veroorzaakt. In haar reclamecampagne en op de verpakking beweerde Gilette dat door deze trillingen de baardharen “overeind gaan staan” en dat daardoor een gladder scheerresultaat ontstaat. De mededeling omtrent het “overeind staan” was, ook volgens Gilette, onjuist en daarom al vrij kort na de introductie van de M3Power gewijzigd in de bewering dat door de trillingen de baardharen “omhoog komen”. En hoewel dus wel degelijk sprake is geweest van een misleidende mededeling, wilde de Voozieningenrechter niet de zeer ver strekkende maatregelen hierop baseren. Daarbij speelt een rol dat Gilette reeds de nodige maatregelen had genomen.

Daarna ging het om de vraag of de bewering over het “omhoog komen van de baardharen” misleidend is. Gilette heeft daarin de bewijslast: zij moet aannemelijk maken dat deze bewering juist is. En de Voorzieningenrechter is van mening dat Gilette – in ieder geval op het eerste gezicht – aannemelijk heeft gemaakt dat deze bewering juist is. Hoewel niet is komen vast te staan dat “baardharen omhoog komen door de trillingen” (dat hoeft ook niet vast te staan: Gilette hoeft het slechts aannemelijk te maken), is op basis van een publicatie in een Duits consumentenblad wel voldoende duidelijk geworden dat de trillingen een zekere toegevoegde waarde hebben. Kortom: de vorderingen van Wilkinson worden afgewezen en Gilette hoeft niet te rectificeren.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Scherpslijperij bij scheermessen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief