icon

Nieuwe Richtsnoeren NMa

Gisteren heeft de NMa een geactualiseerde versie van de Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen gepubliceerd. Met behulp van deze Richtsnoeren kunnen ondernemingen nagaan in hoeverre zij met concurrenten mogen samenwerken, en wanneer de mededingingsrechtelijke grens wordt overschreden.

In 2001 had de NMa al eens dergelijke Richtsnoeren gepubliceerd, maar het mededingingsrecht is inmiddels danig veranderd. Onder het oude systeem gold nog een ontheffingssysteem voor concurrentiebeperkende afspraken. Ondernemingen konden dergelijke afspraken aanmelden bij de NMa, en die verleende dan eventueel een ontheffing van de verboden. Nu moeten ondernemingen zelf beoordelen of hun gedragingen in overeenstemming zijn met de wet. De NMa grijpt alleen nog in op eigen initiatief c.q. na “aangifte” door klokkenluiders e.d. Zo probeert de NMa zich te concentreren op de “zware gevallen”.

De nu gepubliceerde Richtsnoeren moeten de ondernemingen helpen bij de zelf-beoordeling. Verder heeft de NMa een Leeswijzer gepubliceerd. Deze Leeswijzer bevat een korte toets, waarmee ondernemers zelf kunnen beoordelen of hun afspraken met andere ondernemers wel of niet zijn toegestaan. Kortom, leuker kunnen we het niet maken, maar misschien wel makkelijker.

Op de website van de NMa zijn de Richtsnoeren en de Leeswijzer te lezen.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe Richtsnoeren NMa

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief