icon

Een dokter van 80; waarom niet?

Een huisarts van 80 werd ermee geconfronteerd dat zorgverzekeraars geen contracten meer met hem wilden afsluiten, vanwege zijn leeftijd. De man, letterlijk van het oude stempel, behandelde de betreffende patienten vervolgens gratis. Wel vroeg hij de Commissie Gelijke Behandeling om een oordeel over het standpunt van de zorgverzekeraar. Hij stelde zich op het standpunt dat zijn kennis en kunde onweersproken aan alle daaraan te stellen eisen voldeden, en dat dit bovendien bevestigd werd door middel van controles etc. Hij zag dan ook niet in waarom hij zijn praktijk, die hij en zijn echtgenote als een gezamelijk levensdoel beschouwden, alleen maar omdat hij de 65 gepasseerd was neer zou moeten leggen.
In de vrije beroepen is geen vaste pensioendatum geregeld in tegenstelling tot in gewone arbeidsrelaties waar men bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar veelal automatisch met pensioen gaat.

De CGB heeft nu geoordeeld dat het gemaakte onderscheid naar leeftijd bij huisartsen in strijd is met de WGBL (Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij de arbeid).
Volgens de zorgverzekeraar lag de rechtvaardiging van het onderscheid op grond van leeftijd in de bewaking van de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige zorg. Volgens de CGB waarborgt deze beroepsgroep de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige zorg evenwel zelf reeds voldoende door een tweetal methoden (zie de tekst van de uitspraak) en is er dus geen objectieve reden voor het gemaakte onderscheid.
De volledige tekst van de uitspraak is hier te lezen.

In het op het oog vergelijkbaar geval van een 70- jarige psychotherapeut liggen de zaken anders, zoals de CGB in haar tweede uitspraak heeft geoordeeld. Het in dat geval door een zorgverzekeraar gemaakte onderscheid naar leeftijd, door geen zorgovereenkomsten meer met de psychotherapeut af te sluiten, werd wél legitiem geacht, omdat deze beroepsgroep, anders dan de huisartsen, geen eigen kwaliteitsbewakingsysteem heeft. Er is dan geen alternatieve vorm van kwaliteitsbewaking voorhanden, zodat het door de zorgverzekeraar gemaakte onderscheid naar leeftijd passend is om de kwaliteit van de zorg te bewaken.
De volledige tekst van deze uitspraak is hier te lezen.

Zolang er derhalve binnen een beroepsgroep voldoende waarborgen zijn voor de bewaking van de kwaliteit van de zorg, zal een zorgverzekeraar geen onderscheid naar leeftijd mogen maken bij het afsluiten van zorgovereenkomsten.
De bejaarde huisarts mag doorpraktizeren tot zijn beroepsorganisatie vaststelt dat het niet meer gaat, de 10 jaar jongere therapeut zal zijn praktijk moeten neerleggen.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Een dokter van 80; waarom niet?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief