icon

Versoepeling sollicitatieplicht oudere werklozen

Minister De Geus van Sociale Zaken heeft naar aanleiding van de notie Smilde/Noorman-Den Uyl in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat WW-ers van 57,5 jaar en ouder die al geruime tijd geprobeerd hebben betaald werk te vinden, en vrijwilligers- en/of mantelzorgtaken verrichten, voor de duur van de periode dat zij deze taken op zich hebben genomen vrijgesteld kunnen worden van de sollicitatieplicht. De beide kamerleden hadden de minister hier in hun motie om verzocht.

De regeling die de minister voor ogen heeft, zal gelden voor werknemers die op 31 december 2003 minimaal 57,5 jaar waren, mits zij ten minste gemiddeld 20 uur per week gedurende minimaal 3 maanden vrijwilligerswerk en/of mantelzorgtaken verrichten.
Werklozen die na 31 december 2003 in de WW komen kunnen vrijgesteld worden als zij 2 jaar na de eerste werkloosheidsdag nog steeds een WW uitkering hebben.
Het UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen) heeft op verzoek van de minister al een proef uitgevoerd waaruit bleek dat er vrij veel beroep op de regeling werd gedaan, en dat het merendeel van de aanvragers voor vrijstelling in aanmerking kwam.
De WW-ers die op grond van deze regeling vrijgesteld zullen worden van de sollicitatieplicht, krijgen recht op 65 vakantiedagen per jaar.

De minister heeft een concept ministeriële regeling opgesteld en deze inmiddels voorgelegd aan het UWV en het IWI (Inspectie Werk en Inkomen), die zullen bekijken of de regeling uitvoerbaar is. Het streven is de regeling per 1 juli 2005 in te voeren. Of deze streefdatum gehaald wordt, kunt u te zijner tijd op deze website lezen.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Versoepeling sollicitatieplicht oudere werklozen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief