icon

SER spreekt zich uit over nieuwe WW

Binnen de SER is een akkoord bereikt over wijzigingen in de WW. Belangrijkste punt daarbij is dat de ontslagvergoeding niet van een WW-uitkering wordt afgetrokken. De minister had eerder aangekondigd dat hij dit wel wilde (zie bijdragen 3-9-2004 en 30-9-2004); dat die soep niet zo heet zou worden gegeten als zij aanvankelijk werd opgediend bleek overigens al in november (zie bijdrage 10-11-2004). Het advies van de SER is nu om de vergoeding in het geheel niet af te trekken.

Het akkoord krijgt vandaag ruime aandacht in de pers, evenals de korte verhoging die de SER voorstelt: 75% van het laatstgenoten loon gedurende twee maanden na ontslag, 70% voor de drie jaar nadien (waarbij sommige media die verhoging nog mooier maken dan hij is, door te zeggen dat de huidige 70% slechts over het minimumloon wordt betaald. Dat is niet correct, op dit moment wordt 70% betaald over het laatste loon, waarbij echter een maximum is bepaald. Ik neem niet aan dat de SER dat maximum zal willen loslaten).

Verdere in het oog lopende onderdelen van het advies zijn verkorting van de duur van de WW (van vijf naar drie jaar), en een aanscherping van de referte-eis (de periode waarin de werknemer voorafgaand aan zijn ontslag moet hebben gewerkt). Dit aspect was overigens al eerder onderwerp van gesprek (zie bijdrage 7-9-2004)
De vraag is nu uiteraard wat de minister het advies gaat doen. Zodra dat bekend is komen wij daar hier op terug.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
SER spreekt zich uit over nieuwe WW

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief