icon

Grotere risico's voor werkgevers bij arbeidsongeschikte werknemer

Zoals in een eerdere bijdrage vandaag al werd belicht kunnen kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2006 gaan kiezen of zij het risico van arbeidsongeschikte werknemers zelf dragen, onderbrengen bij het UWV of bij een private verzekeraar. Een jaar later, vanaf 1 januari 2007, gaan werkgevers een premie betalen die afhankelijk is van het aantal werknemers in het bedrijf dat arbeidongeschikt wordt. Die regel geldt in principe alleen voor werkgevers die bij het UWV verzekerd zijn, maar te verwachten is uiteraard dat ook de private verzekeraars hun premie afhankelijk zullen stellen van het risico. Dat doen ze nu ook al voor de verzekering van de loondoorbetaling tijdens het eerste jaar van ziekte.

Dit alles staat in een wetsvoorstel dat begin volgende week door minister De Geus naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Blijkens een persbericht gaat de minister er van uit dat het voorstel ongeschonden door de Kamer zal komen. Die kans is ook niet uitgesloten; het voorstel bevat met name maatregelen die de instroom in de huidige WAO moeten beperken en dat is op dit moment “politiek populair”. De herkeuringen die sinds oktober vorig jaar aan de gang zijn lijken al een daling van het aantal (volledig) arbeidsongeschikte werknemers op te leveren.

Onderdeel van de nieuwe wet is een aantal regelingen die werkgevers moeten gaan stimuleren gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers in dienst te nemen dan wel te houden, en die werkgevers bovendien moeten stimuleren zoveel mogelijk te voorkomen dat hun werknemers arbeidsongeschikt worden. Dit laatste wil men onder meer bereiken door een verzekeringspremie die afhankelijk wordt van het aantal werknemers dat aanspraak moet gaan maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Als dit laatste u bekend voorkomt, dan klopt dat: die gedachte lag ook ten grondslag aan de malus die enkele jaren geleden werd opgelegd aan werkgevers als hun werknemers in de WAO belandden. De werkgevers hebben zich daar toen met succes tegen verzet.

We zullen hier nog terugkomen op de maatregelen die met name de werkgevers aangaan. Duidelijk is al wel dat het risico van arbeidsongeschiktheid steeds meer bij de werkgever gelegd gaat worden. Werkgevers hebben dat echter vaak niet in de hand. Van de werkgevers wordt niettemin in toenemende mate verwacht dat zij gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers aan het werk houden; daarin zal voor de werkgevers de beste mogelijkheid liggen om de pijn van de nieuwe wet te verzachten. Vandaar ook de -wat idealistische – naam van de nieuwe wet: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De wet richt zich op wat de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer nog kan, anders dan de huidige WAO die zich richt op herstel van het inkomensverlies. “Arbeidsvermogen” van de werknemer zal echter een beroep gaan doen op aanpassingsvermogen van de werkgever. Het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn!


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Grotere risico's voor werkgevers bij arbeidsongeschikte werknemer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief