icon

Hulp bij zoeken naar een nieuwe baan al vóór het ontslag

Minister De Geus heeft op 7 maart 2005 een wetsvoorstel tot wijziging van de Werkloosheidswet (WW) en de Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten (REA) bij de Tweede Kamer ingediend. Volgens dit wetsvoorstel moeten werknemers die hun baan dreigen te verliezen, in de toekomst al vóór de eerste werkloosheidsdag hulp krijgen bij zoeken naar een nieuwe baan. Het is de bedoeling dat hiermee zoveel mogelijk wordt voorkomen dat iemand zonder een baan komt te zitten. Werknemers die voor deze hulp in aanmerking willen komen moeten wel kunnen aantonen dat de dienstbetrekking binnen vier maanden zal eindigen. Verder zal het naar het oordeel van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) aannemelijk moeten zijn dat deze werknemers recht zullen hebben op een werkloosheidsuitkering.

Deze hulp bij het vroegtijdig zoeken naar een nieuwe baan zal kunnen worden aangevraagd bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV zal preventieve reïntegratietrajecten kunnen inkopen voor werknemers die met ontslag worden bedreigd. De hulp wordt intensiever als het CWI oordeelt dat het voor iemand moeilijk zal zijn om een nieuwe baan te vinden.

Deze regeling geldt niet voor overheidswerknemers; overheidswerkgevers dragen zelf het risico van werkloosheid van hun ambtenaren. Ze zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor betaling van werkloosheidsuitkeringen aan ontslagen werknemers. Volgens het wetsvoorstel zullen overheidswerkgevers ook financieel verantwoordelijk worden voor het bieden van hulp bij het vinden van een nieuwe baan voor overheidswerknemers die hun baan verliezen.

Tenslotte dienen werkloze WAO'ers die scholing volgen volgens het wetsvoorstel recht te krijgen op een WW-uitkering tot het einde van die opleiding. Dit betreft de WAO'ers die als gevolg van de operatie waarbij eenmalig alle WAO'ers onder de 50 jaar worden herbeoordeeld (vanaf 1 oktober 2004) geheel of gedeeltelijk in de WAO komen.

Dit wetsvoorstel volgt op een experiment met de vervroegde inzet van reïntegratiemiddelen dat zal lopen tot 1 juli 2005. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet per 1 juli 2005 in werking treedt.


Sander Schouten is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hulp bij zoeken naar een nieuwe baan al vóór het ontslag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief