icon

Europese Corporate Governance

De Europese Commissie heeft onlangs aanbevelingen gepresenteerd ter nadere invulling van de corporate governance die in Europa moet gaan gelden.
De Commissie heeft vastgesteld dat veel lidstaten al een eigen corporate governance code hebben vastgesteld, mede op basis van het “pas toe of leg uit” criterium. Dit betekent dat ondernemingen bekend moeten maken of zij de code volgen, en zo nee, waarom niet.

De Commissie acht nu de tijd rijp voor een tweede stap in de corporate governance: de rol van niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurders en commissarissen moet nader worden uitgediept. Deze functionarissen zijn bij uitstek belast met de controle op het dagelijks bestuur, en dienen in die hoedanigheid de belangen van aandeelhouders en derden te beschermen.

In het voorstel van de Commissie wordt aanbevolen deze “controleurs” in specifieke comité's te organiseren. Zoals een comité voor het beloningsbeleid, één voor het het benoemingsbeleid, en één voor de audit (controle op financiële verslaggeving). Met andere woorden: de controleurs moeten zich organiseren en specialiseren, binnen het bestuur of de raad van commissarissen. Voor ieder comité heeft de Commissie een afzonderlijke taakomschrijving en opzet geadviseerd.

Ook voor deze aanbevelingen zal de “pas toe of leg uit”- regel gelden. Voorts verzoekt de Commissie de lidstaten om de nieuwe beginselen uiterlijk vanaf 30 juni 2006 toe te passen. Dit betekent dat ook de Nederlandse commissie Corporate Governance weer wat werk te verzetten heeft.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Europese Corporate Governance

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief