icon

Vooruitgang in vergunningenland

Enige tijd geleden kondigden wij op onze site al aan dat er op termijn via één loket één gecombineerde VROM-vergunning zal kunnen worden aangevraagd voor het bouwen, aanleggen, oprichten, gebruiken en slopen van fysieke projecten.

Op dit moment dient voor projecten, afhankelijk van de feitelijke situatie, nog een groot aantal vergunningen te worden aangevraagd, denk bijvoorbeeld aan een bouwvergunning, kapvergunning, milieuvergunning en gebruiksvergunning. Deze vergunningen kennen ieder op zich een eigen toetsingskader en afzonderlijke bezwaar- en beroepsprocedures. Is één van de benodigde vergunningen verleend, dan weet je nog niet zeker of je plannen doorgang kunnen vinden. Daar moet met de invoering van de VROM-vergunning verandering in gaan komen. Onlangs maakte VROM in een persbericht bekend dat in samenwerking met een aantal gemeentes proefprojecten worden opgestart die zich richten op de toekomstige, nieuwe werkwijze van de VROM-vergunning. Breda is voor zover bekend de eerste gemeente die een pilot zal opstarten, en de integrale toetsing van het project alvast zoveel mogelijk in de praktijk zal brengen.
Wordt de VROM-vergunning werkelijkheid dan zal de aandacht veel meer komen te liggen bij een integrale inhoudelijke beoordeling van de voorgenomen activiteit, in plaats van dat met name oog bestaat voor de versnipperde procedureregels en inhoudelijke vereisten voor een van de vereiste vergunningen.

Wat met de voorbereidingen van de VROM-vergunning samenhangt, is de ontwikkeling van een systeem dat het mogelijk maakt een bouwvergunning digitaal aan te vragen en af te handelen. In Zwolle werd eind 2004 al een dergelijke digitale bouwvergunning verleend en in samenwerking met een aantal andere gemeente zal dit systeem verder worden uitgewerkt, aldus VROM. Aanvraagformulier, tekeningen en berekeningen worden digitaal ingediend en het dossier zal vervolgens door alle partijen op elk moment kunnen worden ingezien.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vooruitgang in vergunningenland

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief