icon

Het oprichten van een rechtspersoon wordt eenvoudiger

Het kabinet heeft ingestemd met een aantal voorstellen tot wijziging van het systeem van toezicht op rechtspersonen van de werkgroep Toezicht rechtspersonen. Volgens deze voorstellen moet de bij de oprichting van een rechtspersoon benodigde verklaring van geen bezwaar worden vervangen door een aanmeldingsplicht.
De werkgroep Toezicht rechtspersonen vindt dat het huidige systeem moet worden herzien omdat het niet effectief is bij het tegengaan van misbruik van rechtspersonen en omdat het onnodige administratieve lasten veroorzaakt.

Momenteel kunnen BV's en NV's pas worden opgericht nadat de minister van justitie een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven. Deze controle kan eenvoudig worden omzeild door een tweedehands BV te kopen of een buitenlandse rechtspersoon op te richten. Daardoor lijkt het huidige systeem slechts een onnodige administratieve belasting te zijn. Daarnaast zorgt het huidige systeem voor onzekerheid bij oprichters van rechtspersonen omdat de screening van de oprichters veel tijd kost. Bovendien zien buitenlandse investeerders het huidige systeem als een belemmering en kent het huidige systeem geen dekkende regeling voor de misbruikgevoelige stichtingen.

In het nieuwe systeem wordt de verklaring van geen bezwaar vervangen door een aanmeldingsplicht die de oprichting van de rechtspersoon niet in de weg staat. De administratieve lasten zullen daarbij tot een minimum worden beperkt. Er zal door de oprichters van een rechtspersoon in beginsel niet meer informatie hoeven te worden verschaft dan zij op dit moment al leveren aan de notaris en de Kamer van Koophandel. Voorts krijgt de overheid de verplichting om reeds bekende informatie niet nogmaals op te vragen bij de ondernemers. In Nederland opererende buitenlandse rechtspersonen worden ook in het nieuwe toezichtsysteem ondergebracht.

Met deze voorstellen zal het huidige systeem vervangen worden door een verbeterd repressief toezicht. Na de invoering zal pas duidelijk kunnen worden in hoeverre dit vernieuwde systeem daadwerkelijk effectiever is bij het tegengaan van misbruik van rechtspersonen. Het feit dat een rechtspersoon eenvoudiger en sneller lijkt te kunnen worden opgericht is in ieder geval een pluspunt.


Sander Schouten is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Het oprichten van een rechtspersoon wordt eenvoudiger

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief