icon

In dienst nemen van een jonge arbeidsgehandicapte werknemer te duur?

Er is altijd veel aandacht voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de consequenties voor werknemers die voorafgaand of tijdens hun dienstverband arbeidsongeschikt raken, alsmede hun aanspraak op een WAO-uitkering. Minder bekend, maar niet minder belangrijk voor onder meer werkgevers zijn de regels die gelden voor jonge arbeidsgehandicapten.

Deze groep arbeidsongeschikten kan nog niet terugkijken op een arbeidsverleden, en voor hen bestaat er daarom geen recht op een WAO-uitkering. Om hen toch tegemoet te komen is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten ingevoerd, op basis waarvan een zogenoemde Wajong-uitkering kan worden verleend.
Het zal niet onbekend in de oren klinken: werkgevers staan niet te springen om mensen met een arbeidsongeschiktheidsverleden of met medische beperkingen in dienst te nemen. Om dit toch te stimuleren zijn er financiële voorzieningen getroffen voor de werkgevers die een arbeidsgehandicapte met een Wajong-uitkering aannemen. Hierbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan een tegemoetkoming in de kosten van verplichte loondoorbetaling in het geval de betreffende werknemer uitvalt door ziekte. Daarnaast is een zogenoemde no-riskpolis (no-riskpolis Ziektewet en no-riskpolis WAO) ingevoerd zodat een werkgever geen hogere premie hoeft te betalen in het geval de jonge arbeidsgehandicapte (volledig) arbeidsongeschikt raakt.

Op dit moment kan een werkgever van een dergelijke no-riskpolis nog maar maximaal 5 jaar gebruik maken, en wordt slechts in uitzonderingsgevallen een verlenging toegestaan. De ministerraad heeft evenwel onlangs besloten dat de no-riskpolis onbeperkt geldig zou moeten zijn, en heeft de Raad van State gevraagd hierover te adviseren. Indien dit voornemen in een definitief besluit zal worden gegoten, zal de wijziging van de geldigheidsduur vermoedelijk per 1 mei 2005 in werking treden.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
In dienst nemen van een jonge arbeidsgehandicapte werknemer te duur?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief