icon

Er moet meer worden gewerkt

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 18 februari 2005 geadviseerd over een vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet. De doelstellingen van de Arbeidstijdenwet(ATW) hebben betrekking op de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers in relatie tot hun arbeids- en rusttijden en de bevordering van de combineerbaarheid van arbeid en zorgtaken en andere verantwoordelijkheden buiten de arbeid. Daartegenover staat de behoefte van ondernemers aan meer flexibiliteit en maatwerk.
Volgens de Raad gaat het uiteindelijk om gedeelde belangen: de ondernemer is gebaat bij gezonde werknemers en de werknemers zouden belang kunnen hebben bij meer flexibiliteit bij onvoorziene omstandigheden in de privé-sfeer.

De ATW kent een dubbel normenstelsel. Dit betekent dat er voor bijvoorbeeld de maximale werktijd per dienst twee normen zijn, een standaardnorm en een overlegnorm. De standaardnormen zijn overal en op iedereen van toepassing. De gedachte daarbij is dat de standaardnormen in het algemeen voldoende mogelijkheden bieden voor het maken van flexibele werktijdregelingen. Voor dagelijkse rust, wekelijkse rust en consignatie (werknemer is in vrije tijd beschikbaar om op op-roep arbeid te verrichten) geldt een standaardnorm. Voor pauze, arbeid op zondag, arbeidstijd, arbeidstijd inclusief overwerk en nachtarbeid geldt dat in overleg kan worden afgeweken van de standaardnorm, waarbij de ruimere normen van de overlegregeling niet mogen worden overschreden.

Dit stelsel zou volgens de Raad vervangen moeten worden door enkelvoudige normen. Bij een aantal normen zou afwijking mogelijk moeten zijn via CAO-afspraken en via een schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en de Ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. In het voorstel van de SER zijn de normen vereenvoudigd ten opzichte van de huidige normen. In vergelijking met de huidige regeling krijgt de werkgever meer mogelijkheden om (in overleg) meer van de werknemers te vragen. Zo kan het maximale aantal uren dat een werknemer per dag mag werken van 9 naar 12 uur.
Het SER-advies is te lezen via de website van de SER.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Er moet meer worden gewerkt

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief