icon

Nieuwe regels appartementsrecht

Deze week heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van het appartementsrecht aangenomen. De nieuwe wet is nog niet in werking getreden, dit volgt op een nader te bepalen tijdstip.

Reden voor de wetswijziging is het feit dat het huidige recht niet meer op de praktijk was toegesneden, aldus de minister van justitie. Zo bleek het unanimiteitsvereiste voor wijziging van de splitsingsakte als te strikt ervaren. Onder de nieuwe wet kan de splitsingsakte ook gewijzigd worden als ten minste 4/5 van de leden voor stemt. De tegenstemmers kunnen het besluit daarna nog aanvechten bij de rechter, mits blijkt dat zij schade lijden door de wijziging van de akte, en hen geen vergoeding is aangeboden. Dit moet, volgens de minister van Justitie, voldoende bescherming bieden tegen “overvallen” op tegenstemmende eigenaren.
Verder kampen nogal wat Verenigingen van Eigenaren met onvoldoende reserveringen voor onderhoud van het complex. Straks is de vereniging verplicht een reservefonds te creëren en in stand te houden voor bijzondere kosten. Ook kan in de nabije toekomst een appartementsrecht worden gevestigd op grond dat niet bij het gebouw hoort, zoals parkeerplaatsen of ligplaatsen voor boten. En ook wordt het mogelijk voor de individuele appartementseigenaar om een erfpachts- of opstalrecht te vestigen op zijn privé-gedeelte van het appartementencomplex. Deze bevoegdheid kan in de splitsingsakte wel beperkt of uitgesloten worden. Voorts zal een koper van een appartement door de notaris worden ingelicht over de nog openstaande bijdragen, en over de omvang van het reservefonds.

Al met al een redelijk aantal wijzigingen (die hierboven niet allemaal zijn opgesomd). En bovendien betreft het substantiële wijzigingen, zoals de wijze van stemmen en het reservefonds. Het is de verenigingen van eigenaars dan ook aan te raden de wetwijziging te bestuderen, en zonodig nieuwe afspraken te maken. De teksten zijn te vinden op de overheidswebsite, met als zoekopdracht “appartementsrecht” onder de “Officiële Publicaties”.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe regels appartementsrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief