icon

Niet meer goedkoper uit met buitenlandse gedetacheerden?

Buitenlandse werkgevers die in Nederland werknemers detacheren hoeven zich op dit moment niet te houden aan de arbeidsvoorwaarden als weergegeven in algemeen verbindend verklaarde CAO's. Alleen in de bouwsector gelden de belangrijkste algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen, zoals de hoogte van het loon, voor in Nederland gedetacheerde werknemers.

Voor het overige hoeven buitenlandse werkgevers die in Nederland tijdelijk werknemers laten werken slechts te voldoen aan de geldende minimumvoorwaarden, zoals het wettelijke minimumloon of minimale rusttijden. Hun Nederlandse concurrenten zijn echter wel gebonden aan de arbeidsvoorwaarden zoals die in de CAO's zijn overeengekomen. En die arbeidsvoorwaarden liggen meestal boven de wettelijke minimumvoorwaarden.

Het risico bestaat hierdoor dat buitenlandse werknemers Nederlanders van de arbeidsmarkt verdringen. Vanuit het bedrijfsleven werd al enige tijd gewezen op grote loonverschillen.

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee de werkingssfeer van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid wordt uitgebreid. Op grond van dit wetsvoorstel moeten buitenlandse werkgevers de werknemers die ze tijdelijk in Nederland laten werken gaan betalen volgens de in Nederland algemeen verbindend verklaarde CAO's. Ook overige belangrijke CAO-afspraken over bijvoorbeeld rusttijden, vakantiedagen en veiligheid gaan dan gelden voor de in Nederland gedetacheerde buitenlandse werknemers. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, worden de verschillen tussen de Nederlandse werknemers en de buitenlandse gedetacheerden weer recht getrokken.


Leonore Karsdorp is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Niet meer goedkoper uit met buitenlandse gedetacheerden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief