icon

Nieuwe BV

Na diverse rapportages van expertgroepen, onderzoeken en overlegronden, is het nu dan toch zover gekomen. Minister Donner heeft deze week een voorontwerp van het nieuwe BV-recht gepresenteerd, met de bijbehorende toelichting. Deze voorontwerpen (dus nog altijd geen wetsvoorstellen) staan nu open voor consultatie. U en ik mogen onze op- en aanmerkingen aan het ministerie van Justitie doorgeven. Wel gaat het vooralsnog om 1/3 van het uiteindelijke wetsvoorstel. Wat minister Donner deze week heeft gepresenteerd, betreft de uitgangspunten van de nieuwe BV, de aandelen en de organen. In de loop van 2005 volgen nog twee tranches, met thema's als beslotenheid, geschillenregeling en kapitaalbescherming. Ook die onderwerpen zullen ter consultatie worden voorgelegd aan het publiek. Uiteindelijk worden de 3 tranches opgenomen in één wetsvoorstel dat ter advisering bij de Raad van State zal worden ingediend. En daarna gaat het wetsvoorstel naar de Tweede en Eerste Kamer.

Reden voor de wijziging van het huidige BV-recht, is het vergroten van de flexibiliteit. Volgens het Ministerie bevat de huidige wet belemmerende regels voor de kleinere ondernemingen. Zo zal een directeur-enig aandeelhouders straks niet langer verplicht zijn om met zichzelf een aandeelhoudersvergadering te beleggen, maar kan die vergadering ook achterwege blijven.

Maar de wetswijziging is niet alleen maar een Nederlands initiatief. Ook het Europees Hof van Justitie heeft hier een aandeel in. In 2003 heeft het Hof -kortweg- bepaald dat Nederland ook buitenlandse vennootschappen moet erkennen die zich hier willen vestigen. Aan hen mogen niet allerhande Nederlandse regels worden opgelegd. Dit brengt omgekeerd ook met zich mee dat ondernemers in Nederland kunnen kiezen voor de meest eenvoudige rechtsvorm (zoals een Britse Limited). Om deze concurrentie het hoofd te bieden, heeft de minister besloten dat de BV ook eenvoudiger moet worden. Zo is er minder dwingend, en meer regelend recht. En de aandeelhouders moeten de onderneming meer kunnen sturen, onder andere op grond van de statuten. Verder vervallen belemmerende regels, en worden administratieve lasten verlicht.
Voor de volledige tekst en toelichting, wordt verwezen naar de website van het Ministerie van Justitie


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe BV

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief