icon

Plannen herinrichting Stationseiland Amsterdam afgekeurd

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag een streep gezet door het bestemmingsplan Stationseiland. Dit bestemmingsplan vormt het kader voor de herinrichting van de omgeving rond het Centraal Station van Amsterdam. Wie daar onlangs is geweest weet uit ervaring dat de verbouwing van het station en de omgeving al volop gaande is. De bedoeling is dat aan de kant van het IJ een nieuw busstation wordt gebouwd met daaronder een nieuwe stationshal, daarnaast wordt ondermeer voorzien in een nieuwe autotunnel en een vernieuwing van het stationsplein.

Na rondes van inspraak wordt een bestemmingsplan door de gemeente voorgelegd aan Gedeputeerde Staten (GS) van een provincie. Die dienen het bestemmingsplan goed te keuren alvorens dit in werking treedt. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag zoals gezegd geoordeeld dat GS het plan ten onrechte goedkeurden. De pijn zit hem vooral in de luchtkwaliteit en de geluidhinder binnen het gebied. Het Besluit luchtkwaliteit bepaalt kort gezegd dat gemeenten bij activiteiten die van invloed kunnen zijn op de luchtkwaliteit, onder meer de grenswaarden voor stikstofdioxide en zwevende deeltjes in acht moeten nemen. Op basis van de huidige gegevens kan niet worden uitgesloten dat genoemde grenswaarden worden overschreden, zo oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak. De gemeente Amsterdam zal wat dat betreft haar huiswerk nog eens moeten overdoen. Hetzelfde geldt voor de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet geluidhinder. De gemeente heeft ten onrechte geen akoestisch onderzoek laten opstellen waaruit blijkt of de geluidsbelasting van woningen al dan niet zal toenemen door de herinrichting.

Op basis van de genoemde tekortkomingen heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bepaald dat alsnog goedkeuring aan een deel van het bestemmingsplan Stationseiland wordt onthouden. Dit betekent dat de gemeente voor die delen een nieuw bestemmingsplan zal moeten vaststellen en ter goedkeuring aan GS zal moeten voorleggen. De mogelijkheid bestaat dat deze zaak daarna wederom aan de Afdeling bestuursrechtspraak wordt voorgelegd.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Plannen herinrichting Stationseiland Amsterdam afgekeurd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief