icon

Hoge boetes bij illegale werknemers

In een eerdere bijdrage stipten wij al aan dat werknemers met een andere nationaliteit dan de Nederlandse niet zonder meer in Nederland aan de slag kunnen, ook niet als zij uit Europa afkomstig zijn. Voor werknemers afkomstig uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie (onder meer Tsjechië, Polen, Hongarije en Slovenië) alsmede voor werknemers afkomstig uit andere landen dan behorend tot de Europese Unie (of Noorwegen, IJsland of Liechtenstein) zal een werkgever namelijk een tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen. Deze drempel is onder andere opgeworpen om te voorkomen dat de andere werknemers (waarvoor de vergunning niet is vereist) worden verdrongen van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Een tewerkstellingsvergunning kan worden aangevraagd bij de Centrale organisatie voor Werk en Inkomen (CWI). De Arbeidsinspectie is belast met het toezicht, en heeft aangekondigd in 2005 meer te gaan controleren op illegale arbeid. In dat verband wordt samengewerkt met de Vreemdelingendienst, de Belastingdienst en het UWV. Gebleken is dat werkgevers die illegaal arbeid laten verrichten meestal geen belasting en sociale premies afdragen. Om de illegale arbeid tegen te gaan zal de Arbeidsinpectie hard optreden tegen werkgevers; sinds 1 januari 2005 worden er fikse boetes opgelegd (maximaal 8.000 euro per illegale werknemer). Getracht wordt hiervan ook een preventieve werking uit te laten gaan, in een persbericht wordt namelijk bekendgemaakt dat aan een bloemenhandelaar een boete van bijna 150.000 euro is opgelegd. Omdat het hier om een bestuursrechtelijke boete gaat, kan een werkgever bezwaar maken, vergelijk een eerdere bijdrage. Maar of daarmee ook de boete van tafel verdwijnt, blijft natuurlijk de vraag. Een gewaarschuwd mens (lees werkgever) telt voor twee.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hoge boetes bij illegale werknemers

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief