icon

Ziek door zwangerschap?

Volgens de (Nederlandse) wet kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet opzeggen als deze ziek is, tenzij de ziekte langer dan twee jaar heeft geduurd. Nu is er enige discussie ontstaan over de vraag hoe de periode van twee jaar moet worden berekend voor vrouwen die ziek zijn, terwijl de ziekte wordt veroorzaakt door zwangerschap. Moet die ziekte ook worden meegeteld in de 2-jaarsperiode? Zo ja, dan komt de werkgever sneller aan de 2 jaar (als je zwangerschapsverlof etc. erbij optelt) en kan de werkneemster ontslagen worden.

Maar nee. Deze kwestie is in 1998 beoordeeld door het Europese Hof van Justitie. De casus was als volgt: een Britse mevrouw was zwanger, werd daardoor ziek en kon gedurende de gehele zwangerschap niet meer werken. Mooi, dacht de werkgever: op grond van het Britse recht en de arbeidsovereenkomst mocht een werkneemster na 26 weken ziekte ontslagen worden. En dat was wat gebeurde. De mevrouw stapte echter naar de rechter, en uiteindelijk naar het Hof van Justitie. Het Hof oordeelde dat hier sprake is van discriminatie. Ziekte die zijn oorzaak vindt in zwangerschap, daar zullen alleen vrouwen last van hebben. En zo lopen zij een groter risico op ontslag. Er moet, aldus het Hof, wel degelijk een onderscheid gemaakt worden naar de oorzaak van de ziekte. Ziekteperioden, die verband houden met de zwangerschap voorafgaand aan het bevallingsverlof, mogen niet meetellen bij de berekening van een ontslagtermijn. Ziekteperioden na afloop van het zwangerschapsverlof mogen wel meetellen.

Dit arrest heeft ook zijn consequenties voor de Nederlandse wet. Daar staat eenvoudigweg dat de werkgever na 2 jaar ziekte van de werknemer mag opzeggen, zonder onderscheid naar de oorzaak van de ziekte. De wetgever moest de wet daarom aanpassen; onlangs is het desbetreffende voorstel aangenomen door de Eerste Kamer. In de vernieuwde wet (artikel 7:670 lid 1 BW) zal komen te staan dat perioden van ziekte, veroorzaakt door zwangerschap en voorafgaand aan het zwangerschaps- of bevallingsverlof, niet meetellen bij de berekening van de 2-jaars termijn van ontslag. Ook ziekte tijdens het zwangerschaps- of bevallingsverlof, ongeacht de oorzaak, zal niet meetellen. Van deze regel kan niet bij CAO worden afgeweken. Dit betekent iets meer “lucht” voor de zieke zwangere, al blijft het de vraag of haar baan niet in gevaar komt door de termijn van 2 jaar. Een zwangerschap duurt over het algemeen toch aanmerkelijk korter.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ziek door zwangerschap?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief