icon

Overtreden controlevoorschriften bij ziekte? Bij uitzondering tóch ontslag op staande voet!

In een bijdrage van 4 november 2004 besprak Wikke Kootstra een arrest van de Hoge Raad van 8 oktober 2004. De Hoge Raad heeft in dat arrest geoordeeld dat de sanctie op het niet-naleven van controlevoorschriften door zieke werknemers loonkorting is. Ontslag op staande voet is in beginsel niet toegestaan. Het arrest laat, zoals in de bjdrage van 4 november 2004 al is beschreven, echter wel ruimte om aan te nemen dat een ontslag op staande voet wel degelijk mogelijk kan zijn onder aanvullende omstandigheden.

De Hoge Raad heeft enkele weken na genoemd arrest al de gelegenheid gekregen om zich hierover uit te spreken. In de uitspraak van 24 december 2004 ging om het volgende.

Een medewerker van een supermarkt was een aantal dagen niet meer op het werk verschenen. De medewerker had telefonisch toegezegd te komen, maar kwam niet opdagen. Hierna is het de supermarkt niet meer gelukt contact te krijgen met de medewerker. De supermarkt zond vervolgens een aangetekende brief naar het woonadres van de medewerker met het verzoek weer op het werk te verschijnen. Toen de medewerker nog steeds niet kwam, ontsloeg de supermarkt hem per brief op staande voet.
Enkele maanden later riep de medewerker de nietigheid in van dit ontslag. Hij zou niet op het werk zijn verschenen omdat hij ziek was en de brieven niet hebben ontvangen omdat hij niet thuis, maar bij zijn ouders verbleef.

Volgens de Hoge Raad leveren de omstandigheden dat de medewerker niet is thuisgebleven (danwel niet heeft gemeld waar hij wel verbleef), zich niet heeft gehouden aan de afspraak om op het werk te verschijnen, niet heeft gereageerd op de brieven, verwijtbaar onbereikbaar bleef en zich onttrok aan elke controle, een dringende reden op voor ontslag op staande voet.

De Hoge Raad bevestigde wel nogmaals dat in beginsel niet-naleving van de controlevoorschriften met loonkorting dient te worden gesanctioneerd. Er kunnen echter, zoals hier, bijkomende omstandigheden bestaan, die ontslag op staande voet rechtvaardigen. De ontslagbescherming bij ziekte staat dan niet in de weg aan een ontslag op staande voet, zoals ook uitdrukkelijk in artikel 7:670b lid 1 BW staat.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Overtreden controlevoorschriften bij ziekte? Bij uitzondering tóch ontslag op staande voet!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief