icon

Ontwerpbesluit M.E.R.

Om te kunnen beoordelen wat de milieueffecten van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk of een golfbaan zijn, wordt vaak een zogenoemde milieu-effectrapportage (m.e.r.) gemaakt. Het huidige Besluit Milieu-effectrapportage 1994 wijst de activiteiten en besluiten aan bij de voorbereiding waarvan een dergelijke m.e.r. moet worden opgesteld. Daarnaast bepaalt dit besluit dat het bevoegd gezag ten aanzien van bepaalde activiteiten en besluiten moet beoordelen of een m.e.r. noodzakelijk is, omdat zich in het specifieke geval bijzondere (milieu)omstandigheden voordoen.
In de praktijk vinden de meeste milieueffectrapportages plaats op project- of uitvoeringsniveau. De kritiek op dit systeem is dat ten tijde van het maken van de m.e.r. de wezenlijke keuzes eigenlijk al zijn gemaakt, en er als gevolg van de uitkomsten van de m.e.r. niet veel meer kan worden veranderd in de plannen. De m.e.r. wordt door velen als mosterd na de maaltijd ervaren.

Het kabinet wil nu bewerkstelligen dat in een zo vroeg mogelijk stadium de effecten op het milieu worden onderzocht. Hiertoe heeft het kabinet in het zogenoemde Ontwerpbesluit M.e.r. een nieuwe dimensie opgenomen: ook voor plannen die een “kader” kunnen vormen voor de voorgenomen activiteiten komt er een m.e.r.-(beoordelings)plicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan planologische kernbeslissingen, streekplannen, bestemmingsplannen en verkeersplannen.

Tegen het Ontwerpbesluit M.e.r kan nog tot 14 februari 2005 bezwaar gemaakt worden. Het besluit is te raadplegen via de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ontwerpbesluit M.E.R.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief