icon

NMa Agenda 2005

Gisteren, 27 januari 2005, heeft de NMa haar agenda voor dit jaar gepresenteerd. Verder werd een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in 2004.

Allereerst een samenvatting van het afgelopen jaar.
470 Bouwbedrijven hebben hun kartelgedragingen gemeld in het kader van het clementieprogramma (zie de bijdrage van november 2004). Mede aan de hand van de informatie die de NMa van deze bedrijven verkreeg, is een onderzoek gestart per bouwsector. Het onderzoek in de grond-weg-en waterbouw is afgerond, en circa 400 bouwbedrijven bevinden zich nu in de sanctiefase.

In juni 2004 heeft de NMa Interpay een boete opgelegd van € 30 miljoen voor het rekenen van excessieve tarieven voor netwerkdiensten voor pinbetalingen. Ook acht banken, die aandeelhouder zijn in Interpay, kregen een totale boete opgelegd van € 17 miljoen.

Verder houdt de NMa zich bezig met de energiesector. Op 1 juli 2004 ging de gas- en electriciteitsmarkt open, waarna er 59 vergunninggen werden verleend aan leveranciers van energie. Dat deze vrije markt op het moment nogal wat administratieve problemen kent, daar rept het rapport niet over.

In totaal werd in 2004 € 78,7 miljoen aan boetes opgelegd, terwijl dat in 2003 nog € 135,5 miljoen was.

In 2005 zal de NMa haar pijlen gaan richten op, nog altijd, de bouwsector. De onderzoeken dienen dit jaar afgerond te worden. Verder zullen de vrije beroepen (zoals accountants, architecten, notarissen en advocaten) onder de loep genomen worden. En ook de zorgsector en de financiële sector zullen voorwerp van nader onderzoek zijn.

Tot slot concludeert de NMa dat zij weliswaar toezicht houdt op de naleving van de wet, maar dat dit tevens een eigen verantwoordelijkheid van ondernemingen zelf is. Om de ondernemingen te informeren wat wel en niet is toegestaan, zullen in 2005 twee nieuwe brochures het licht zien: een geactualiseerde versie Richtsnoeren Samenwerking Bedrijven en nieuwe Richtsnoeren voor de materiële beoordeling van Concentraties. Mochten deze brochures geen antwoord geven op vragen van ondernemingen, dan kan de NMa verzocht worden om een “informele zienswijze”. Voor concentraties verstrekte de NMa al dergelijke zienswijzen, als ondernemingen zich afvragen of een bepaalde concentratie gemeld moet worden. Voor kartels zullen de zienswijzen nu ook verstrekt worden, maar alleen als het gaat om nieuwe rechtsvragen, en er sprake is van een groot maatschappelijk belang.
Het volledige Jaaroverzicht 2004 en de Agenda 2005 zijn te lezen op de website van de NMa.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
NMa Agenda 2005

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief