icon

Sloop Zwarte Madonna mag

In een eerdere bijdrage werd al bericht over uitstel van sloop van het woongebouw “De Zwarte Madonna” in Den Haag. Dit vanwege het feit dat de gemeente Den Haag als verhuurder de huur had opgezegd zonder daarbij de wachttijd van 3 jaar in acht te nemen.

De laatste bewoners van het woningcomplex hadden ter voorkoming van de sloop daarvan ook een procedure opgestart tegen het verlenen van een sloopvergunning door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag. In deze procedure besliste de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep op 12 januari jl. dat het college terecht vergunning had verleend om het wooncomplex te slopen. De rechtbank van Den Haag kwam op 9 maart 2004 al tot dit zelfde oordeel

Net als de rechtbank oordeelde de Raad van State dat het college geen reden had om de sloopvergunning te weigeren. In de bouwverordening van de gemeente Den Haag zijn de gronden voor weigering van een sloopvergunning limitatief omschreven, te weten:
– een vergunning op grond van de monumentenwet of een gemeentelijke of provinciale monumentenverordening, die voor het slopen nodig is, is niet verleend;
– de veiligheid tijdens het slopen is onvoldoende gewaarborgd en is ook niet te waarborgen door het stellen van voorschriften;
– de bescherming van nabijgelegen gebouwen en hun gebruikers is onvoldoende gewaarborgd.
De Raad van State oordeelt dat de gemeente de sloopvergunning alleen mocht weigeren als zich een van deze weigeringsgronden zich had voorgedaan.

De bewoners hadden in deze procedure echter aangevoerd dat het verlenen van een sloopvergunning voorbarig was nu het bestemmingsplan “Wijnhavenkwartier” nog niet definitief is. Met dit bestemmingsplan, dat mede betrekking heeft op het gebied waar “De Zwarte Madonna” is gelegen, wil de gemeente Den Haag dit gedeelte van het Haagse centrum herontwikkelen. Dit is echter geen weigeringsgrond. Ditzelfde gold voor de argumenten van de bewoners dat de sloopvergunning moest worden vernietigd omdat er voor de nieuwbouw, die op de plaats van “De Zwarte Madonna” komt, voldoende alternatieve locaties waren en de sloop onaanvaardbaar zou zijn vanwege een enorm gebrek aan goede en betaalbare huurwoningen.

De Raad van State heeft dan ook, in navolging van de rechtbank, geoordeeld dat de sloopvergunning in stand kon blijven.


Rob Tempelaars is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Sloop Zwarte Madonna mag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief